Oluline teada: tuleohutus

TULEOHUTUSEKYL pluss PÄA

 

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet alustasid käesoleva aasta märtsis koostööprojekti “Tuleohutus kortermajas”, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele kortermajades ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Aasta jooksul jagatakse infot erinevate trükiste, artiklite ja ettekannetega korteriühistute üritustel üle Eesti.


Osale Päästeameti tuleohutuskampaanias – 100 kiiremale korteriühistule tasuta tulekustuti!

Päästeamet on alustanud tuleohutuskampaaniaga, mille fookuses on sel korral kortermajade elanikud. Kampaania eesmärgiks on, et igas kortermaja korteris oleks töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Kortermajas on tuleohutus terve maja ühine mure ja tuli ei tunne korteri piire.

Kortermaja on keeruline, omavahel tihedalt seotud organism, mille tervislik olukord sõltub kõikidest maja elanikest. Kummalisel kombel on kortermajade elanikud tihtipeale oma naabritega suhtlemisel tagasihoidlikumad kui eramajade elanikud, samas ollakse teineteisest palju enam sõltuvamad.16.oktoobri seisuga on tules hukkunud 34 inimest, neist 15 kortermajades. Kortermajades on toimunud 253 tulekahju, neist 97 Tallinnas ja 55 Ida-Virumaal.

Kortermajadele korraldatud suitsuandurikampaania raames kutsub päästeamet kortermaja elanikke üles veenduma, et nende majas on igas korteris olemas töökorras suitsuandur. Kampaanias osalemiseks valivad kortermaja elanikud oma majas suitsuanduri kampaaniajuhi, kelleks võib olla ühistu esimees, liige või lihtsalt aktiivne majaelanik. Kampaaniajuht külastab oma maja elanikke ja uurib, kas neil on töökorras suitsuandur. Vajadusel aitab anduri paigaldamisega või hankimisega. Kui kõik korterid on allkirjaga kinnitanud suitsuanduri olemasolu, saab ühistu auhinna, milleks on tulekustuti koos spetsiaalse kapi ja infotahvliga.

Auhinna saamiseks tuleb minna aadressile www.kodutuleohutuks.ee ja täita registreerimisvorm. Seejärel läheb registreerimisvorm juba piirkonna Päästekeskusesse. Päästeameti kingib kiirematele registreerinutele kokku 100 tulekustutit, mis on kingitus EV100 puhul. Päästeamet soovib, et need tulekustutid muudaksid Eesti kodud tuleohutumaks ja paneks inimesed tuleohutusele mõtlema.

Kampaania infovoldik:
eesti keeles
vene keeles

Lisainfo: http://kodutuleohutuks.ee/korteriuhistu-tuleohutuse-kampaania/


Korterelamu tuleohutuse infolehed

Tuleohutuse infoleht eesti keeles

Tuleohutuse infoleht vene keeles


 

UUDISED JA TEATED

Kortermajas peetakse tuleohuks napsutavaid ja suitsetavaid naabreid, kahtlast kraami keldris ja aegunud juhtmestikku

Eesti Korteriühistute Liidu ja Päästeameti teade 7. detsember 2017

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) viis koostöös Päästeametiga tänavu läbi tuleohutusalase teavitusprojekti, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele korterelamutes ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Projekti osana korraldas Eesti Korteriühistute Liit veebiküsitluse, mille abil koguti korteriühistute esindajate arvamusi korterelamute tuleohutuse teemal.

LOE EDASI

Omapäi ümberehitamine võib kortermaja põlema panna

EKÜL teade 19.04.2017

Eesti Korteriühistute Liidu esimeses talveakadeemias rääkis Päästeameti Lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu tuleohutusest kortermajade renoveerimisel ning tõi välja asjaolud, mida tuleks kindlasti silmas pidada. Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. “Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte,” rääkis ta. Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess nõuetekohaselt läbi viia – teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload jne.

LOE EDASI

Kortermajade vana elektrijuhtmestik kujutab endast suurt tuleohtu

EKÜL ja Päästemaeti pressiteade 02.03.2017

Paljudes vanades kortermajades pole elektrijuhtmestikku 20-30 aastat vahetatud – ripendavaid juhtmeotsi trepikojas ollakse harjunud iseeenesestmõistetavalt võtma, kuid need võivad elanike elud ohtu seada, hoiatavad Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet.

LOE EDASI

Nõukogudeaegsetes kõrghoonetes on tuleohutusega lood kehvad

TV 3 uudised, 16.08.2017
Kommenteerivad EKÜL juhatuse liige Urmas Mardi ja Päästeameti esindajad

Nõukogudeaegsetes kõrghoonetes on tuleohutusega lood kehvad. Korteriühistute jaoks on tuleohutuse parandamine kallis, mistõttu mõnedes kõrghoonetes ei hakatagi tuleohutuse parandamiseks midagi ette võtma.

VAATA EDASI


ARTIKLID

Kuidas hoolitseda kortermajas tuleohutuse eest

Ajakiri “Elamu”, 2/2017

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud ja majaelanikud.

LOE EDASI

Ebaseaduslikud ümberehitustööd ja kehv ventilatsioon põhjustavad gaasiõnnetusi

Ajakiri “Elamu”, 3/2017

Aasta 2016, Põhja-Tallinn, Erika tänav. Paarikuuse vahega toimus selle tänava kuuendas majas kaks gaasiõnnetust, mis nõudsid kahe lapse elu. Traagilisele sündmusele järgnesid arutelud teemal, kas gaasikatlad on ohtlikud? Kuidas selliseid õnnetusi vältida ja küsimus, mis alati esile kerkib: kes vastutab?

LOE EDASI

Põleng kortermajas on terve maja ühine mure

Ajakiri “Elamu”, 4/2017

Kortermaja on keeruline, omavahel tihedalt seotud organism, mille tervislik olukord sõltub kõikidest maja elanikest. Kummalisel kombel on kortermajade elanikud tihtipeale oma naabritega suhtlemisel tagasihoidlikumad kui eramajade elanikud, samas ollakse teineteisest palju enam sõltuvamad. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel, või veel hullem – kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ühel hetkel ka teiste elanike probleem.

LOE EDASI


KÜSIMUSTIK “TULEOHUTUS KORTERMAJAS”

Küsitlus on lõppenud. Täname kõiki osalejaid!

Head korteriühistute juhid, korteriomanikud, kortermajade elanikud!

Küllap olete sel aastal kuulnud või lugenud mitmetest kortermajadest toimunud tuleõnnetustest nii Eestis kui kaugemal. Palume nüüd teie abi! EKÜLi ja Päästeameti koostööprojekti raames on valmis saanud tuleohutusalane küsimustik. Olge head, leidke 5 minutit oma päevast, et sellele vastata. Teie vastused ja kommentaarid on suureks abiks kortermajade tuleohutusalase seisukorra hindamisel ja edasiste teavitustegevuse korraldamisel.

Küsimustiku saab täita anonüümselt. Samas on aga võimalik küsimustiku kaudu ka teada anda, kui soovite tuleohutusalast nõustamist oma kortermajas. Sel juhul palume kindlasti märkida ka oma kontaktandmed. Küsitlus toimub kuni 15.11.2017.