Omapäi ümberehitamine võib kortermaja põlema panna

02.03.2017

Eesti Korteriühistute Liidu ja Päästeameti pressiteade
02.03.2017

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Päästeamet alustasid märtsis koostööprojekti “Tuleohutus kortermajas”, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele kortermajades ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Aasta jooksul jagatakse infot erinevate trükiste, artiklite ja ettekannetega korteriühistute üritustel üle Eesti; juba 4. märtsil on huvilistel võimalus kuulata Päästeameti esindajat kõnelemas Pärnus toimuval Lääne- Eesti Korteriühistute XIV Foorumil.

Eesti Korteriühistute Liidu esimeses talveakadeemias rääkis Päästeameti Lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu tuleohutusest kortermajade renoveerimisel ning tõi välja asjaolud, mida tuleks kindlasti silmas pidada. Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. “Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte,” rääkis ta. Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess nõuetekohaselt läbi viia – teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload jne.

Vead saavad Suurtalu sõnul alguse just omapäi ehitamisest. “Kuulatakse naabrimehe kogemust ja selle põhjal asutakse asja kallale,” tõi ta murekoha välja. Suurtalu hinnangul pole alati aga põhjuseks elanike pahatahtlikkus, pigem teadmatus – tihti pole uksevahetus isegi ühistuga kooskõlastatud. Ohuallikas on ka omavoliline kütteseadmete paigaldamine. “Oskamatult või mittenõuetekohaselt paigaldatud korstnad, valmisahjud, nö. bursuikad, gaasiseadmed või elektriradiaatorid panevad inimeste elud ohtu ja see on keelatud,” rõhutas ta.

“Korteriühistute juhtide tuleohutusalane teadlikkus on väga oluline, sest nende hoiakutest ja käitumisest sõltub tuleõnnetuste ennetamine ja tulekahjude arvu vähendamine korterelamutes,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Algav projekt võimaldab Jaadla sõnul ühendada korteriühistute esindusorganisatsiooni EKÜLi üleriigilise teavitusvõrgustiku ja Päästeameti ennetustöö alase kompetentsi, et ühiselt jõuda tuleõnnetuste ennetamise alase teavitusega korteriühistuteni üle Eesti. Projektiga soovitakse parandada korteriühistute liikmete teadmisi tuleõnnetuste ennetamise kohta ning tõsta valmidust neid teadmisi kasutada.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel +372 520 3987

Eesti Korteriühistute Liit
Tel: 627 5740