drOp

Projekt: drOp – Sotsiaalset innovatsiooni ja kohalikku majandusarengut soodustavad ning digitaalselt toetatud elamupiirkondade renoveerimisprotsessid
Projekti nimetus inglise keeles: drOp – Digitally enabled social district renovation processes for age-friendly environments driving social innovation and local economic development
Aeg: 1.10.2022 – 30.09.2025 (36 kuud)
Projekti kood: 101080025 — drOp — HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02

Veebileht: https://drop-project.eu/
Twitter: https://twitter.com/drOp_HorizonEU
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/drop-horizoneu/

Projekti partnerid: 

AYUNTAMIENTO DE ERMUA (Hispaania)
PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA SOCIEDAD ANONIMA (PROMO) (Hispaania)
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TEC) (Hispaania)
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA (Hispaania)
Elva Vallavalitsus (Eesti)
Eesti Korteriühistute Liit (Eesti)
Institute of Baltic Studies (IBS) (Eesti)
Comune di Matera (COMT) (Itaalia)
CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (MTHUB) (Itaalia)
COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L’HABITAT SOCIAL AISBL (HE) (Belgia)

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks. Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse, tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Koos teiste Eesti partnerite – Balti Uuringute Instituudi ja Elva vallaga – aitab EKÜL siin leida võimalusi linnalise elukeskkonna uuendamiseks kogukonna kaasamise ja elanike koosloome toetamise abil.

Projekti koordinaator Eesti Korteriühistute Liidus:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee


 PROJEKTI UUDISED

DrOp projekti avakoosolekud toimusid 2022. aasta oktoobris Hispaania tööstuslinnas Ermuas, kus esmakordselt kohtusid kõik projektipartnerid, lepiti kokku edasised tööplaanid ning tutvuti projekti üheks pilootpiirkonnaks oleva Santa Ana naabruskonnaga.
LOE EDASI projektide ülevaatest ajakirjas ELAMU
10.-11. mail 2023 osalesid Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ning liidu välissuhete ja projektide juht Anu sarnet rahvusvahelise koostööprojekti “drOp” töökohtumistel, mille võõrustajaks oli seekord projekti partnerlinn Matera Itaalias.
LOE EDASI
8. juunil 202 kohtusid DrOp projekti partnerid rahvusvahelisel elamumajanduse festivalil Barcelonas ISHF2023.