Projekti tutvustus

 

Projekt: SHEERenov – Terviklikud lahendused eluasemete energiatõhusaks renoveerimiseks
Projekti nimetus inglise keeles:
SHEERenov – Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation

Aeg: 1.06.2020 – 1.10.2022 (28 kuud)
Projekti kood: H2020-LC-SC3-EE-2019

Veebileht: https://sheerenov.eu/

Projekti partnerid: 

Cleantech Bulgaria http://cleantech.bg/
Bulgaaria regionaalarengu ja riiklike ehitustööde ministeerium https://www.mrrb.bg/en/
Sofia Linnavalitsus https://www.sofia.bg/en/web/sofia-municipality/
Bulgaaria-Austria Konsultatsiooniettevõte http://bacc-bg.org/en/
Bulgaaria Kinnisvarahaldajate Liit https://www.bgfma.bg/?lang=en
Globaalne Keskkonna- ja Sotsiaalettevõte Ungaris GESB
Eesti Korteriühistute Liit


TÕHUS, SÄÄSTLIK JA INNOVAATILINE KESKKOND

  • SHEERenov projekti eesmärgiks on elamute renoveerimisteenuste osutamise integreeritud mudeli väljatöötamine ja testimine Bulgaarias Sofias.
  • Projekti rakendamine toetab Bulgaaria valitsuse kavandatud üleminekut praeguselt täielikult riigiasutuste poolt hallatud ja avalikest vahenditest rahastatud korterelamute energiatõhusa renoveerimise mudelilt turupõhisele mudelile.
  • Tõkete ja vajaduste analüüsile tuginedes luuakse projekti abil soodsad tingimused, et julgustada ja lihtsustada erinevate valdkonna huvirühmade, st omanike, ettevõtete ja finantssektori asutuste osalemist elamute renoveerimise protsessis.
  • Uue integreeritud renoveerimisteenuste süsteemi loomisega aitab projekt kaasa mitmemõõtmeliste mõjude saavutamisele:

(1) “one stop shop” ehk ühe tervikliku lahenduse pakkumine korteri- ja majaomanikele, mille jätkusuutlikkus tagatakse eeskirjade ja osapoolte võimekuse kasvuga;
(2) 3-osaline jätkusuutlik finantsmehhanism, mis soodustab laenude kättesaadavust, lahendust toetuse tingimuste väljatöötamiseks ja vähekindlustatute toetamiseks;
(3) munitsipaalpoliitika seoses erinevate osapoolte rolliga elamute renoveerimise protsessis.

 

Projekti koordinaator Eestis:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee


Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890473.