Infopäevad Lääne-Virumaal 2017

Kõige mõistlikum on õnnetusi ennetada.

TURVALISUS KORTERMAJAS – INFOPÄEVAD
KORTERIÜHISTUTELE LÄÄNE-VIRUMAAL 2017

2017. aastal viib Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ellu teavitusprojekti
“Turvalisus kortermajas – infopäevad korteriühistutele Lääne-Virumaal 2017”.

Projekti raames toimusid infopäevad “Turvalisus kortermajas” Kundas, Tapal ja Rakveres.
Tasuta infopäevad olid suunatud korteriühistute juhtidele ja kortermajade elanikele. Kõnelesid piirkonnapolitsei, Päästeameti, Maksu-ja Tolliameti ning Eesti Korteriühistute Liidu esindajad.

Toimunud infopäevade kavad:
Kunda
Tapa
Rakvere

Infopäevad on selleks korraks lõppenud. Täname kõiki osalejaid ja aktiivseid kaasamõtlejaid!

Soovitame täita ära küsimustiku korteriühistu esindajale (avaneb eelnevale lingile vajutades). Küsimustiku täitmine on anonüümne. Vastuseid kasutatakse korteriühisutele suunatud edasise teavitustegevuse planeerimisel.


Ajaleht “Kuulutaja”, 1.09.2017

Turvalisus kortermajas _ Kuulutaja


LOE KA:
Turvalisus kortermajas natuke teises vaates

KRISTI FUCHS,
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem


Projekti rahastasid siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSk logo