Turvalisus kortermajas natuke teises vaates

05.11.2017

KRISTI FUCHS,
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem

Rääkides turvalisusest kortermajas, meenuvad meile esmalt vargused, mis on justkui turvalise kodukoha indikaator. Kindlasti on kortermaja elanike jaoks oluline, et naabrid oleksid rahulikud, mõistlikud ja arvestaksid teistega – suuresti väljendub see selles, et peetakse kinni öörahust. Kõigil meil on kodu, koht, kus peaks olema hea ja turvaline ning lühinumber 112 ei esine kõneregistri väljavõttes kuigi tihti. Kui eelmainitud numbrit tuleb valida rohkem kui kord aastas, on see märk sellest, et ehk ei ole kõik nii, nagu olema peaks.

Lääne-Virumaal ei ole väljakutsed kortermajades seotud kõige rohkem varguste ega öörahurikkumistega, vaid lõviosa väljakutsetest moodustavad hoopis lähisuhtevägivallaga seonduv. Enamasti on helistajad ohvrid ise, kuid ei ole haruldased ka juhud, kus majanaabrid on hädasolijat märganud või kuulnud ja sellest koheselt politseid teavitanud.

Ajast ja arust on paljudel välja kujunenud arvamus, et see, mis toimub koduseinte vahel, see sinna jäägugi. Mõnedel juhtudel see nii olla ei tohiks. Tuleb hoolida ja osata märgata abivajajat. Tihti ei julge perevägivalla ohvrid ise abi paluda, kuna ollakse materiaalselt või psühholoogiliselt sõltuv, kardetakse vägivallatsejat või hoopis teistele tunnistada, mis olukord koduseinte vahel valitseb. Just see on koht, kus naabrid võiksid julgeda märgata ja hoolida ning vajadusel pakkuda oma abikäsi. Eriti tähelepanelik tasuks olla nende juhtumite puhul, kus on teada, et vägivaldses peres on kasvamas lapsed. Siinkohal saab abivajavast lapsest lisaks politseile teada anda ka lasteabi telefonil 11611.

Mõned mõtted, mis aitavad luua turvalisema kodu.
 Igas trepikojas võiks olla üleval väike infostend, kuhu oleks üles riputatud olulised numbrid ja informatsioon. Stendil peaks olemas nii oma piirkonnapolitseiniku kui ka noorsoopolitseiniku kontaktid. Piirkonnapolitseiniku numbrile võib alati helistada – olen kindel, et sealt saate head nõu ja vastuse oma küsimustele. Kiiret reageerimist vaja juhtumi korral tuleb aga viivitamatult valida 112. Kindlasti võiks olla stendil lasteabi telefoninumber 11611.

 Infostendil võiksid kindlasti kirjas olla öörahu kellaajad, et kõigil elanikel oleks need meeldetuletuseks silme all.

 Kortermajas on hästi toimiva elu alustalaks kindlasti majanaabrite omavaheline suhtlus. Kodust pikemaks ajaks ära minnes on parim varakaitse see, kui usaldusalune naaber on sellega kursis ning oskab sinu korteril nii-öelda heas mõttes silma peal hoida ja igapäevaselt posti ära tuua.

 Igal majaelanikul peaks olema korteriühistu esindaja kontaktid ning korteriühistu liikmetel oleks olemas majas elavate elanike õiged andmed ja toimivad telefoninumbrid.

Turvalisus algab meist endist. Kõige aluseks ongi see, et me oskaksime märgata ja hoolida! Oska märgata ja võid kindel olla, et kui sina vajad abi, märgatakse ka sind!

Loe artiklit ajakirjas ELAMU 3/2017