GENFI ÜRO ELAMUMAJANDUSE HARTA KOMPETENTSIKESKUS

 

Alates 2016. aastast on Eesti Korteriühistute Liit rahvusvaheliselt tunnustatud kui

GENFI  ÜRO ELAMUMAJANDUSE HARTA KOMPETENTSIKESKUS.

Kompetentsikeskuse põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.

Eesti Korteriühistute Liidu juures tegutseva Genfi ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskuse rollid:

  • KONSULTATSIOONIPARTNER: Kompetentsikeskus jagab oskusteavet korteriühistute juhtimist ja majandamist puudutavate küsimuste kohta Eestist väljaspool: Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa idapartnerlusriikides, ÜRO Arenguprogrammi maades ja mujal.
  • MÕTTEKODA: Kompetentsikeskuse eksperdid osalevad ÜRO elamuvaldkonna koolituskavade ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riikidele.
  • KOOLITUSKESKUS: Kompetentsikeskus võtab vastu koolitusgruppe ning korraldab erinevatest riikidest saabuvate õppurite vajadustele vastavaid õppeprogramme tutvustamaks Eesti elamureformide läbiviimise ja elamufondi renoveerimise kogemust.

Info Elamumajanduse Harta kompetentsikeskuste tegevuse kohta siit: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Geneva_UN_Charter_Centres_brochure.pdf

Genfi ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskused asuvad Eestis, Suurbritannias, Albaanias ja Austrias. Vaata kontakte SIIN.

Kontakt Eestis: Anu Sarnet, keskuse koordinaator, tel 627 5742, e-post Anu.Sarnet@ekyl.ee


GENFI ÜRO JÄTKUSUUTLIKU  ELAMUMAJANDUSE HARTA

Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta on õiguslikult mittesiduv dokument, mille eesmärk on toetada liikmesriike nende püüdlustes tagada kõigile rahuldava, piisava, taskukohase ja tervisliku eluaseme kättesaadavus.

Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta kiideti heaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni poolt, 16. aprillil 2015 (E/ECE/1478/Rev.1).

Loe siit: Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta