Koolitus

Koolituskeskuse tutvustus

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse tutvustus

Erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus on välja kasvanud Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) koolitustegevusest. Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppeprogramm pakub võimalust korteriühistu juhile tööalaseks täienduskoolituseks.

Oleme välja töötanud koolitussüsteemi, et tagada korteriühistu juhtide ameti professionaalsus, et oleks piisavalt teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi, mis on vajalikud korteriühistuga seotud tööalases tegevuses.

Hetkel pakutavate koolitustega on võimalik tutvuda meie kodulehel ekyl.ee Koolituste alarubriigis „Uued koolitused“

Kui soovid ka lähiaastatel töötada korteriühistu juhina, pakume järgmisi võimalusi enese täiendamiseks.

· 120-õppetunnine Korteriühistu Juhi koolitus annab vajalikud teadmised korteriühistu juhtimiseks, hõlmates nii juriidilisi, majanduslikke, tehnilisi kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid, mida korteriühistu juhil igapäevaselt vaja läheb.

· Korteriühistu juhi kutse väljastab kutsekoda. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima mitme korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja effektiivselt.

Kutseekami võib sooritada nii iseseisva õppe põhjal või läbides eelnevalt meie koolituse. Neile, kes soovivad asuda taotlema korterelamu juhi kutset, annab 120 tunnine koolitus selleks vajalikud eelteadmised.
Rohkem infot siit!

· Ühe- ja mitmepäevased koolitused ja infopäevad võimaldavad korteriühistu juhtidel olla kursis aktuaalsete teemadega renoveerimises, majandamises, seadusandluses ja muudes korteriühistuid puudutavates valdkondades.

· Õppereisid ja ekskursioonid nii Eestis kui teistes riikides.
· Suveülikool
· Foorumid ja konverentsid

Aktiivsed koolitused leiad siit.