16.10.2018 ja 23.10.2018 Koolitus “Muudatused korteriühistute majandamises” (eesti keeles ja vene keeles)

Toimumise aeg:     16.10.2018 kell 16.00-19.15  (eesti keeles)

23.10.2018 kell 16.00-19.15  (vene keeles)

Koolitusel käsitleme järgmiseid teemasid:

Raamatupidamisseaduse täiendused – raamatupidamisdokumentide masinloetavuse nõue. Millal see muutub kohustuslikuks? Raamatupidamislike dokumentide haldus korteriühistutes – millised on raamatupidamisdokumentide nõuded ja kuidas neid säilitada? Väike ühistu vs suur korteriühistu ja nende raamatupidamislikud eripärad. Korteriühistuga seotud tehingute kajastamine – raamatupidamise korraldamise eesmärk on anda liikmetele ja juhatusele informatsiooni. Kuidas õigesti periodiseerida tehinguid, et saada kiirem ülevaade finantsseisust? Olulised mõisted – remondifond, reservkapital. Millal ja kuidas vastavaid mõisteid kasutada? Majandusaasta aruanne – kas kõigile kohustuslik ja kuidas teha aruannet lihtliikmele loetavaks? Revisjonikomisjon – oluline tagasiside nii raamatupidamisele kui ka liikmetele.

Lektor: Pille Kaarlõp, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 

Toimumise koht:   EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 14.10.2018 (eesti keeles) või 21.10.2018 (vene keeles) või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele      50€
Mitteliikmetele           75€

Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites

09.11.2018 – 20.01.2019 Korteriühistu juhi põhikursus (täiendõppe II osa; e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine; kinnisvara korrashoid; sissejuhatus raamatupidamisse; asjaõigus; suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine; lepinguõigus/võlaõigus; tööõigus; ehitustegevuse korraldamine korteriühistus; tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 09.11.2018 – 20.01.2019

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind: EKÜL liikmele 190 €

                                 mitteliikmele 290 €

Esimene õppepäev toimub Tallinna Rahvusraamatukogus või SEB Innovatsioonikeskuses 9. novembril 2018 (täpne ajakava ja esimese päeva auditoorse loengu toimumiskoht saadetakse registreerunutele