21.01.2019 Koolitus: “2018. aasta olulisemad kohtulahendid KÜ spetsiifikast lähtudes ja enim küsitud küsimused”

Toimumise aeg: 21.01.2019 kell 16.00-19.15

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

Teemad:

Ühise omandiga seotud hääleõigus teostamine üldkoosolekul ehk kuidas teostavad hääleõigust korteriomandi kaasomanikud?

Kelle pädevusse kuulub Eesti Korteriühistute Liitu astumine, rahaliste nõuete puhul ei tohiks õigusabikulu ületada tsiviilasja hinda?

Kahju juhtum seoses korteri põlenguga, kes ikkagi vastutab korteris asuvate seadmete ja elektrijuhtmete eest?

Kui põhikirjas on säte, et otsuse vastuvõtmise poolt koosolekut kokku kutsumata, peavad olema kõik liikmed, kas saab tugineda seadusele, milles on enamuse liikmete nõue?

Otsuste vaidlustamise menetluses on hea usu põhimõttega kooskõlas kohtuvälise lahenduse otsimine, mitte kohene kohtu poole pöördumine.

Kas katusekorrusele lisatavate korterite torustiku paiknemine teise omaniku korteri reaalosas eeldab viimase nõusolekut?

Korteriühistu liikmel võib hea usu põhimõttest tuleneda kohustus panustada ühistu juhtimisse ja hääletada vajalike otsuste poolt?

Korduskoosoleku seadusest tulenev regulatsioon suhtes KÜ põhikirjaga – kas lähtuda seadusest või põhikirjast?

Praktikas enim küsitud küsimused:

Milline seadus ikkagi korteriühistu tegevust eriseadusena reguleerib? Kas korteriühistu on

24.01.-25.01.2019 III Korteriühistute Talveakadeemia

Eesti Korteriühistute Liit kutsub Sind osalema

III Korteriühistute Talveakadeemias,

mis toimub 24.-25. jaanuaril 2019 Estonia Resort Hotel & Spas (Pärnus)

 

ESTONIA Resort Hotel & Spa on 2015. aasta juulis avatud uue kontseptsiooniga kuurorthotell Pärnus. Hotell, kus on nelja tärni hotellimugavused ühendatud eestimaiste spaa- ja saunamõnudega, ammutab inspiratsiooni Eesti loodusest, rahvuslikest traditsioonidest, käsitööst ja kultuurist. Külastajatel avaneb võimalus nautida saunamõnusid lausa üheksas erinevas saunas, lõõgastuda basseinides ning mullivannides ning hõljuda Surnumeres.

 

III Korteriühistute Talveakadeemia põhiteemad:

uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus – praktikas tõusetunud küsimused; olulisemad kohtulahendid uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kontekstis; vaba mikrofon – korteriühistute küsimused EKÜL juristidele; korterelamute rekonstrueerimistoetused 2019. aastal; kuidas edukalt läbirääkimisi pidada?

* EKÜL jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Täpne ajakava peagi üleval!

 

Õppetöö toimub eesti- ja venekeelsetes rühmades.

Hind: 175 € EKÜL liikmetele ja 225 € mitteliikmetele.

Osavõtutasu sisaldab: transporti Tallinnast toimumispaika ning tagasi; majutust mugavustega 2-kohalistes tubades; spaakeskuse piiramatut külastust lahtioleku aegadel; toitlustust; loenguid ning õppematerjale.

Kohtade arv on

05.02 ja 11.02.2019 Koolitus: “Korteriühistud pärast korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist” (eesti ja vene keeles)

Toimumise aeg: 05.02.2019 kell 16.00-19.15 (vene keeles)

11.02.2019 kell 16.00-19.15 (eesti keeles)

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

KOOLITUSE TEEMAD:

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus alates 01.01.2018

Korteriühistu põhikiri Majandamiskulud Majanduskava Reservkapital Pandiõigus Viivised

2018 majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne Raamatupidamise aastaaruanne

Revisjon korteriühistus

Mis eesmärk on korteriühistu revisjoni läbiviimisel? Revisjoni läbiviimine korteriühistus

 

Lektor: Mariza Kaubisch, Revisjon OÜ juhataja-revident (audiitor 1991-2008)

Koolitusele saab registreerida kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele      50 €

Mitteliikmetele           75 €

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711

15.02.-24.03.2019 Korteriühistu juhi baaskoolitus (täiendõppe I osa; e-õpe)

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites.

Õppegrupp alustab 15. veebruaril 2019!

Õppeperiood toimub: 15.02. – 24.03.2019

Korteriühistu juhi baaskoolitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muudatustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.

Tegemist on esimese osaga 120 tunnisest korteriühistu juhi koolitusest. Huvilised on oodatud  õpinguid jätkama novembris algaval „Põhikursusel“ ning esitama 120-tunnise koolituse lõpetamiseks „Lõputöö“. Rohkem infot terve korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta ja õppekava leiad siit!

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala

29.03.–26.05.2019 Korteriühistu juhi põhikursus (täiendõppe II osa; e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine; kinnisvara korrashoid; sissejuhatus raamatupidamisse; asjaõigus; suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine; lepinguõigus/võlaõigus; tööõigus; ehitustegevuse korraldamine korteriühistus; tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 29.03.2019 – 26.05.2019

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind: EKÜL liikmele 190 €

                                 mitteliikmele 290 €

Esimene õppepäev toimub Tallinna Rahvusraamatukogus või SEB Innovatsioonikeskuses 29. märtsil 2019 (täpne ajakava ja esimese päeva auditoorse loengu toimumiskoht saadetakse registreerunutele