23.03.-20.05.2018 Korteriühistu juhi põhikursus (täiendõppe II osa; e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine; kinnisvara korrashoid; sissejuhatus raamatupidamisse; asjaõigus; suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine; lepinguõigus/võlaõigus; tööõigus; ehitustegevuse korraldamine korteriühistus; tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 23.03. – 20.05.2018

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind: EKÜL liikmele 190 €

                                 mitteliikmele 290 €

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, või Tallinna Rahvusraamatukogus 23. märtsil 2018 (täpne ajakava ja esimese päeva auditoorse loengu

03.04.2018 ja 05.04.2018 Koolitus: “Põhikirjast 2018. aastal jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses” (eesti keeles ja vene keeles)

Toimumise aeg: 03.04.2018 kell 16.00-18.15 (vene keeles)

                                 05.04.2018, kell 16.00-18.15 (eesti keeles)

NB! Koolituse hind sisaldab õppematerjale ning KORTERIÜHISTU NÄIDISPÕHIKIRJA!

Koolitus käsitleb korteriühistu põhikirja koostamist vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadusele.

Vastame küsimustele:

Miks on põhikiri ühistutele oluline? Põhikirjast 2018. aastal jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) valguses. Kuidas KrtS jõustumine mõjutab enne 2018. aastat vastuvõetud põhikirju? Millistel tingimustel saab alates 2018. aastast põhikirja muuta? Kas KÜ juhatus peab enne põhikirja muudatuste arutelu esitama liikmetele põhikirja projekti? Kas põhikirja saab muuta üldkoosolekut kokku kutsumata? Millal vastuvõetud põhikiri kehtima hakkab? Kas korduskoosolekul saab põhikirja vastu võtta? Näiteid vigadest, mida tuleks põhikirja koostamisel vältida.

Lektor: Margus Saulep, EKÜL jurist (eesti keeles)

               Irina Reva, EKÜL jurist (vene keeles)

 

Toimumise koht:   EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn (I korrus)

Koolitusele saab registreerida kuni 02.04.2018 (vene keeles) või 04.04.2018 (eesti keeles) või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade

18.04.2018 Koolitus “Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise aktuaalsed probleemid” (eesti keeles)

Toimumise aeg:     18.04.2018 kell 16.00-19.15  

Koolitusel käsitleme:

 Planeerimisseadus:

– detailplaneering, mida pidada silmas, kui koostatakse planeering kortermaja läheduses;

– hea elukeskkonna toimimiseks vajalik infrastruktuur ja väljaehitamise kohustus;

– detailplaneeringu vaidlustamine

Ehitusseadustik

– ehitise ja selle osa mõiste;

–  korteriomandi moodustamise aluseks oleva hoonejaotusplaani aluseks oleva plaaniga seonduvad probleemid;

– ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks pädevad isikud alates 1.07.2018;

– nõuded ehitistele, sh muutunud nn kodu puutumatusega“ seotud nõuded ja energiatõhususe nõuded;

– teatiste ja lubade vaidlustamine.

Lektor: Tuulikki Laesson, Laesson & Partnerid OÜ jurist

 

Toimumise koht:   EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn
Koolitusele saab registreerida kuni 16.04.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele      50€
Mitteliikmetele           75€

Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711

25.04.2018 Koolitus “01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus” (eesti keeles)

Toimumise aeg:     25.04.2018 kell 16.00-19.15    

Käesolev loeng on üles ehitatud kehtiva õiguse ja uue 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

Loengu raames käsitletavad teemad leiate SIIT!

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja (eesti keeles)

 

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitustele saab registreerida kuni 23.04.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele      50 €

Mitteliikmetele           75 €

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711