20.02.2018 KOOLITUS “01.01.2018 jõustunud korteriomandi ja korteriühistuseadus” (vene keeles)

Toimumise aeg:     20.02.2018 kell 16.00-19.15 (vene keeles)

Käesolev loeng on üles ehitatud kehtiva õiguse ja uue 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

Loengu raames käsitletavad teemad leiate SIIT!

Lektor: Irina Reva, EKÜL õigusosakonna jurist

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitustele saab registreerida kuni 18.02.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele      50€

Mitteliikmetele           75€

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711

03.03.2018 Lääne-Eesti Korteriühistute Foorum

 

Toimumise aeg: 03.03.2018, algusega kell 10.00

Minimess on avatud alates kella 09.30 ja registreerimine kell 09.00- 10.00!

Toimumiskoht: Nooruse Maja, aadressil Roheline 1, Pärnu linn

Kõikidele EKÜL liikmetele on Foorumil osalemine tasuta! 

Mitteliikmetele on osalustasu 35,00 €. Kui samast korteriühistust osaleb Foorumil üle ühe inimese, siis on osalustasuks kokku 60,00 €!

 

 

PÄEVAKAVA*

9.00-10.00 Registreerimine

I OSA

10.00 – 10.25 EKÜL tegevussuunad

12.03.2018 Koolitus “01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus” (eesti keeles)

Toimumise aeg:     12.03.2018 kell 16.00-19.15    

Käesolev loeng on üles ehitatud kehtiva õiguse ja uue 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

Loengu raames käsitletavad teemad leiate SIIT!

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja (eesti keeles)

 

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitustele saab registreerida kuni 11.03.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele      50 €

Mitteliikmetele           75 €

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711

06.03.2018 ja 13.03.2018 koolitused “2017. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades” (eesti keeles ja vene keeles)

Toimumise aeg: 06.03.2018 kell 16.00-19.15  

13.03.2018, kell 16.00-19.15

Juriidilise kordus loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Teemad:

Naaber ei talu suitsuhaisu, kas korteriomanik tohib oma korteris suitsetada?

Kas põhikirjaga võib osad majandamiskulud kehtestada korterite vahel võrdselt, mitte ruutmeetripõhiselt?

Pärandvara hoiumeetmete rakendamine ja hooldaja määramine.

Kas Tallinna munitsipaalpolitsei võib KÜ vastu algatada väärteomenetluse kui ehitiselt ei kõrvaldata jääpurikaid ja lund?

Kahju juhtum seoses korteri põlenguga, kes ikkagi vastutab korteris asuvate seadmete ja elektrijuhtmete eest?

Kas korteriühistu saab ilma volitusi omava juhatuseta tegutseda ja millal esitada avaldus juhatuse asendusliikme määramiseks?

Kahju hüvitamise nõue KÜ juhatuse

23.03.-20.05.2018 Korteriühistu juhi põhikursus (täiendõppe II osa; e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine; kinnisvara korrashoid; sissejuhatus raamatupidamisse; asjaõigus; suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine; lepinguõigus/võlaõigus; tööõigus; ehitustegevuse korraldamine korteriühistus; tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 23.03. – 20.05.2018

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind: EKÜL liikmele 190 €

                                 mitteliikmele 290 €

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, või Tallinna Rahvusraamatukogus 23. märtsil 2018 (täpne ajakava ja esimese päeva auditoorse loengu