KUTSE: Tallinna ja Harjumaa Korteriühistute Ümarlaud (25.09 eesti keeles ja 27.09 vene keeles)

Esmaspäeval    25. septembril 2017 kell 16.00   eesti keeles  ja
kolmapäeval     27. septembril 2017 kell 16.00   vene keeles toimub
Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud SEB Innovatsioonikeskuses, Tornimäe 2, IV korrus (sissepääs läbi pangakontori)

Teemad:

PZU Kindlustus, Kristina Kapajeva “Korteriühistute kindlustamine”Страхование квартирных товариществ, Кристина Капаева, PZU

SEB Pank, Villi Hunt, “Renoveerimislaenu protsess ja kitsaskohad“Кредит на реновацию: процесс и трудности,  Дмитрий Матин, SEB

Ümarlaual osalemine on kõigile tasuta – eelregistreerimine SIIN!  

Ootame aktiivset osavõttu!
Eesti Korteriühistute Liit

12.10.2017 ja 31.10.2017 “Korteriühistu juhatuse liikme ametiaeg õiguste, kohustuste ja vastutusega” (vene keeles ja eesti keeles)

Koolitusele on oodatud korteriühistute juhatuse liikmed, et saada ülevaade oma ametiga kaasnevatest kohustustest, vastutusest ja õigustest.

Loengu raames käsitletakse järgmisi teemasid:

mida tähele panna juhatuse liikme valimisel; muhatuse liikme valimise otsuse vormistamine; muhatuse arvuline koosseis; nõuded juhatuse liikmele; juhatuse liikme ametiaja kestvus; juhatuse liikme tagasikutsumine; juhatuse liikme ametiaja pikendamine; juhatuse esindusõigus; juhatuse liikme kohtused: kohtuste tekkimise alused, kohustuste liigid; juhatuse liikme vastutus sh vastutuse liigid; mida tähendab juhatuse liikmete solidaarvastutus; juhatuse liikme vastu esitavate nõuete aegumine; mida tähendab nõude aegumine; juhatuse liikme kande tähendus registris; juhatuse liikme võimalikud nõuded KÜ vastu; juhatuse liikme tasustamine.

Lektor: Irina Reva, EKÜL-i jurist (12.10.2017, vene keeles)

Margus Saulep, EKÜL-i jurist (31.10.2017, eesti keeles)

03.11.2017-14.01.2018 Korteriühistu juhi põhikursus (e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120 tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine; kinnisvara korrashoid; sissejuhatus raamatupidamisse; asjaõigus; suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine; lepinguõigus/võlaõigus; tööõigus; ehitustegevuse korraldamine korteriühistus; tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 03.11.2017 – 14.01.2018

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind : EKÜL liikmele 190 €, mitteliikmele 290 €

21.11.2017 ja 22.11.2017 “01.01.2018 jõustuv korteriomandi ja korteriühistuseadus” (eesti keeles ja vene keeles)

Toimumise aeg:     21.11.2017 kell 16.00-19.15 (eesti keeles)

                                     22.11.2017 kell 16.00-19.15 (vene keeles)

Käesolev loeng on üles ehitatud kehtiva õiguse ja uue 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

Loengu raames käsitletavad teemad leiate SIIT!

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja (eesti keeles)

Irina Reva, EKÜL õigusosakonna jurist