IMG_-vpf9tb

Külalised Armeeniast

Sel nädalal olid Eesti Korteriühistute Liidul külalised Armeeniast. ÜRO Arenguprogrammi toel osales 10-liikmeline Armeenia kõrgete riigiametnike delegatsioon Eesti korteriühistute tegevust ja valdkonna seadusandlust käsitlevatel loengutel ning külastas EKÜLi korraldatud õppeprogrammi raames Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Swedbanki, Tallinna Linnavaraametit, Rakvere Linnavalitsust ja Tallinna Tehnikaülikooli.

Alates eelmisest aastast on EKÜL rahvusvaheliselt tunnustatud kui ÜRO Harta keskus, mille üheks põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.

Elamu 4 17 esikas

Ilmus ajakirja Elamu uus number 4/2017

Hea lugeja!

Taas on üks aastaring täis tiksumas. Eesti Korteriühistute Liidule tõi mööduv aasta kaasa hulga selgitustööd. 2018 jõustub ju uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS), mis asendab kaht praegu kehtivat seadust: korteriomandi- (KOS) ja korteriühistuseadust (KÜS). Mis ühistute elus muutub ja mis muutumatuks jääb, sellest oleme terve aasta jooksul rääkinud koolitustel ja infopäevadel üle Eesti, kirjutanud ajakirjas Elamu ja selgitanud meedias. Küsimusi tekib aga uuel aastal kindlasti veel ja püüame üheskoos neile vastuseid leida!

Koostööle on EKÜL oma tegevuses alati suurt rõhku pannud: hea koostöö seob meid nii politsei- ja piirivalve- kui ka päästeametiga, nagu saab lugeda käesolevast Elamu numbrist. (veel …)