Kortermajas peetakse tuleohuks napsutavaid ja suitsetavaid naabreid, kahtlast kraami keldris ja aegunud juhtmestikku

Eesti Korteriühistute Liidu ja Päästeameti teade
7. detsember 2017

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) viis koostöös Päästeametiga tänavu läbi tuleohutusalase teavitusprojekti, et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele korterelamutes ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest. Projekti osana korraldas Eesti Korteriühistute Liit veebiküsitluse, mille abil koguti korteriühistute esindajate arvamusi korterelamute tuleohutuse teemal.Elamu 3 esikas

Ilmus ajakirja “Elamu” uus number 3/2017

Kõik on uus septembrikuus ja nagu ikka, tervitab lugejat ka uus Elamu. Värskes numbris keskendume renoveerimisele: alustame renoveeritud korrusmajade suuremahulise uuringu tutvustamist, teeme juttu ventilatsioonist, aga ka ebaseaduslikest ümberehitustest ja nendega seotud gaasiõnnetustest. Samuti vaatame, kuidas läheb renoveerimine meie Baltikumi naabrite juures Leedus, sinna viis EKÜLi liikmed tänavusuvine õppereis. Käime ära kortermajade festivalil – sellest on saanud üks Eesti omapärasemaid asumifestivale. (veel …)