Koolitus

Eesti Korteriühistute XXII Foorum, 8.10.19 Tallinn

Foorumi fotod: Galerii
Foorumi meediakaja: Postimees Kodustiil, Pealinn, Tallinna Televisioon

Eesti Korteriühistute XXII Foorum
“Väärtustades korteriühistut”

8. oktoober 2019
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn).

PÄEVAKAVA

Tervitussõnad / Hr Taavi Aas, majandus- ja taristuminister

Tervitussõnad / Hr Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea

I osa

Kortermajadest täna ja tulevikus: Euroopa Liidu võimalused / Hr Urmas Reinsalu, välisminister ETTEKANNE

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamine: avaliku arutelu tulemustest / Pr Maria Sutt, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik  ETTEKANNE

Eesti Korteriühistute Liit aastal 2019 / Hr Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees ETTEKANNE

 Moderaator hr Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

 Kohvipaus ja Elamumess

 

II osa 

Korterelamute rekonstrueerimise hetkeseis / Pr Triin Reinsalu, SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht ETTEKANNE

Riiklik ehitisregister – mida on vaja teada, et registri kasutamine õnnestuks tõrgeteta? / Hr Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ehitisregistri juhataja ja tooteomanik ETTEKANNE

Ehitus- ja kasutusteatise menetlemine Tallinna linna näitel / Pr Eha Võrk, Tallinna abilinnapea ETTEKANNE

Kui renoveerimisest saab restaureerimine / Hr Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor ETTEKANNE

Moderaator hr Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

 

III osa

Korteriühistute konkursi võitjate autasustamine

Ohutu korterelamu / Pr Kati Tamtik, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitusosakonna juhataja ETTEKANNE

Turvaline ruumiloome kortermajade rajoonides / Pr Kairi Ränk, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik ETTEKANNE

Korteriühistu kui jäätmevaldaja – mis muutub korteriühistute jaoks uue jäätmeseadusega? / Pr Made Saadve, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik ETTEKANNE

Mida tasub tähele panna viimase aasta korteriühistute kohtulahenditest / Hr Urmas Mardi, Eesti Korterühistute Liidu juhatuse liige ETTEKANNE

Moderaator pr Dagmar Mattiisen, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige