Koolitus

Uued koolitused

07 Sept

KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS (TÄIENDÕPPE I OSA; E-ÕPE)
07.09.2021 - 10.10.2021

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites. Õppegrupp alustab 07. septembril  2021! Õppeperiood
Loe lähemalt > Registreeri siin
28 Okt

KOOLITUS “Kuidas saavutada edu läbirääkimistel?”
28.10.2021

Erinevaid läbirääkimiste olukordi tuleb ette igapäevaselt nii korteriühistu juhi rollis kui ka mujal.Sellel koolitusel õpitakse, kuidas hea ettevalmistuse korral ja õigeid taktikaid kasutades on võimalik läbirääkimistel edu saavutada. Toimumisaeg: 28. oktoober 2021, kell 16.00 – 18.15 Koolitus toimub läbi praktiliste harjutuste ning arutelude. Koolitusel käsitletavad teemad: Keerulisemad läbirääkimissituatsioonid osalejate igapäevases töös Läbirääkimisteks valmistumine Psühholoogiline kontakt
Loe lähemalt > Registreeri siin
04 Nov

KOOLITUS ” korteriühistu juhtimise juriidilised alused”
04.11.2021

Toimumise aeg: 04.11.2021, kell 16.00-19.15 (eesti keeles) Käesolevas loengus käsitletakse korteriomandi- ja korteriühistuseadust koos muudatustega, MTÜde seadust ning muid vajalikke dokumente korteriühistu õigeks juhtimiseks. Loengus on palju elulisi näiteid. Eraldi käsitletakse ka uudseid üldkoosolekute läbiviimise vorme. Loengu raames käsitletavad teemad: Korteriomand ja korteriühistu. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriühistu organid ja juhtimine. Valitseja; valitsemise üldpõhimõtted. Korteriomaniku õigused
Loe lähemalt > Registreeri siin
05 Nov

KORTERIÜHISTU JUHI PÕHIKURSUS (TÄIENDKOOLITUSE II OSA; E-ÕPE)
05.11.2021 - 16.01.2022

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt. Põhikursuse loenguteemad: ühistu juhtimine
Loe lähemalt > Registreeri siin
08 Dets

KOOLITUS ” 2021 kohtupraktika korteriühistute asjades”
08.12.2021

Toimumise aeg: 8.12.2021 kell 16.00-19.15 Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel. Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja
Loe lähemalt > Registreeri siin