Koolitus

05 Märts

Koolitus “Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise õiguslikud aspektid” (vene keeles)

NB! Koolitus toimub vene keeles 05.03.2019, kell 16.00-19.15 (loe täpsemalt SIIT)!

Koolitusel räägime  üldkoosolekuga seotud õiguslikest küsimustest – koosoleku kokkukutsumisest ning kutsest, koosoleku otsustusvõimelisusest, KÜ liikme esindamisest üldkoosolekul, otsuste vastuvõtmisest, liikmete vastuväidetest ning üldkoosoleku protokolli nõuetest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Koosoleku kokkukutsumine

– Kellel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda?
– Koosoleku kokkukutsumine olukorras, kus juhatuse liikmete ametiaeg on lõppenud
– Mida tuleb arvestada koosolekust teavitamisel?

  • Koosoleku kutse

– Mida kajastatakse?
– Kas kavandatavad põhikirjamuudatused tuleb koosoleku kutses ära näidata?
– Kuidas sõnastada koosoleku kutse, kui KÜ kavandab majandamiskulude arvestusaluseid muuta?
– Liikmetele avaldatud kutse täiendamine – kas lubatud või keelatud?

  • Koosoleku otsustusvõimelisus (kvoorum)

– Osavõtjate nimekiri.
– Kuidas käituda kui liige keeldub reg.lehte allkirjastamast?
– Kas mitteallkirjastajad võivad koosolekul osaleda?

  • KÜ liikme esindamine üldkoosolekul

–  Esindaja volikiri
–  Esindajate arv
–  Kes võib esindada?

  • Otsuste vastuvõtmine sh küsimused, mida ei saa lahendada lihthäälteenamusega.
  • Liikme vastuväide otsusele

– Kas vastuväide vabastab otsuse täitmisest?
– Milline on vastuväite õiguslik tähendus?
– Millal esitatakse vastuväiteid?

  • Üldkoosoleku protokoll

– Protokolli sisu
– Protokolli lisad
– Protokolli avaldamine
– Protokolli säilitamine

Lektor: Irina Reva, EKÜL jurist

Koolitusele saab registreerida kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud.

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Anna oma osalemissoovist teada e-posti teel koolitus@ekyl.ee või helista 55 585 711.

Toimumisaeg- ja koht:

Toimumisaeg: 05.03.2019, kell 16.00-19.15

Toimumiskoht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 50
Mitteliikmed – 75