Koolitus

13 Dets

Viimased (15.02.23 ja 01.06.24) KrtS muudatused ja huvitavamad kohtulahendid aastast 2023

Koolitus ” Viimased (01.02.23 ja 01.06.24) KrtS muudatused ja huvitavamad kohtulahendid aastast 2023″ toimub

13. detsembril algusega kell 16.00 Zoom keskkonnas.

Vastav link liitumiseks edastatakse registreerunuile sama päeva hommikul. Koolitus lindistatakse.

Lektoriks on EKÜL õigusosakonna juht Urmas Mardi

Teemad, millel peatutakse:

  • Uue korteriomandi loomine
  • Millised andmed peavad olema registris?
  • Majandamiskulude võlgnevus ja võlgade sissenõudmine.
  • Kinnisasja jagamine ja korteriühistu.
  • Vaidluste lahendamine kohtuväliselt.
  • Lepitusorgan korteriühistuid puudutavate vaidluste lahendamiseks.
  • Väiksed ühistud ja majandusaasta aruanne- kuni 10 korteriomandiga ühistu erisused.

Kohtulahendid, mida arutatakse:

  • kuidas teostada üldkoosolekul hääleõigust, kui korteriomand kuulub mitmele inimesele
  • kütteliigi muutmine ei vabasta küttekulude tasumisest
  • remondifondi suurendamise  kajastamine majanduskavas

Oma osalemissoov palun kirja panna SIIN.

Asukoht:

Zoom keskkond

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot