Koolitus

16 Okt

VEEL ÜKS VÕIMALUS! 24.05.2020 JÕUSTUNUD SEADUSTEMUUDATUSED ÜLDKOOSOLEKUTE KORRALDAMISEL, OTSUSTE VASTUVÕTMISEL JA PROTOKOLLIMISEL.

Vastu tulles korteriühistute juhtide soovile antud koolitusel osaleda, korraldame veel ühe selleteemalise õppepäeva.

 

Koolitus: “24.05.2020 jõustunud seadustemuudatused üldkoosolekute korraldamisel, otsuste vastuvõtmisel ja protokollimisel.”

Toimumise aeg: 16.10.2020, kell 15.00-17.15 (eesti keeles)

Loengu põhirõhk on seadusemuudatustel, mis jõustusid 24.05.20.raames.

Teemapunktid:

 • Korteriomand ja Korteriühistu
 • Korteriühistu õiguslik seisund
 • Korteriühistu põhikiri
 • Kuidas tänapäeval korteriühistu asutatakse?
 • Korteriomanike üldkoosolek
 • Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 • Hääleõigus üldkoosolekul
 • Uue üldkoosoleku kokkukutsumine
 • Juhatus
 • Juhatuse asendusliikme määramine
 • Valitseja
 • Majahaldur
 • Korteriühistu organi otsuse kehtetus
 • Valitsemise üldpõhimõtted
 • Tavapärane valitsemine
 • Laenu võtmine
 • Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud
 • Olulised ümberkorraldused ja hoone taastamine
 • Kaasomandi eseme ajakohastamine
 • Majanduskava

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

 

Aastal 2020 ei hüvita Tallinna Linnavalitsus korteriühistute juhtide koolituskulusid.

 

 Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi
 2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades numbril 55 585 711

 

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot