Koolitus

24 Jaan

Ümarlaud: “Korterelamute rekonstrueerimise toetused: uuendused, kitsaskohad, ettepanekud.”

Kutsume teid osalema veebiseminaril:”Korterelamute rekonstrueerimise toetused: uuendused, kitsaskohad, ettepanekud.”

Toimub see Zoom keskkonnas 24.jaanuaril, algusega kell 17.00. Kavas on erinevad ettekanded ja arutelud. Paljuski tuginetakse juba jõustunud dokumendile ( Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Vastu võetud 04.04.2019 nr 24 RT I, 09.04.2019, 6 ; jõustumine 12.04.2019) aga vaadatakse ka tulevikku.

Päevakord:

  1. Ministeeriumi kokkuvõte „ Õigusloome protsess renoveerimistoetuste käivitamiseks“/ Lauri Suu, MKM, ehitus- ja elamuosakond
  2. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Kredex) ülevaade “ Praktiline kogemus toetuste esitamisest, kitsaskohtade väljatoomine“/ Triin Reinsalu, eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht
  3. Korteriühistute poolne nägemus EKÜL Nõukogu esimehe Raimo Jõgeva poolt „ KÜ-dele suunatud avaliku sektori toetusmeetmete rakendamise kogemustest ja EKÜL poolsete ettepanekute väljatöötamisest meetmete tingimuste ajakohastamiseks“

Palun oma osalemissoov kirja panna SIIN.

Kõikidele registreerunutele edastatakse liitumislink 24.jaanuari hommikul.


Ümarlaud toimub projekti BuildEST raames, mida rahastab Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) LIFE IP (Integrated Projects) programmi kaudu.

       

Asukoht:

Zoom keskkond

Osavõtt:

EKÜL liikmed – tasuta
Mitteliikmed – tasuta