Koolitus

16 - 16 Juuli - Jul

07.02.2017 Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise õiguslikud aspektid (vene keeles)

Loe rohkem vene keeles: 07.02.2017 Таллинн Созыв и проведение общего собрания квартирного товарищества

Koolitusel räägime üldkoosolekuga seotud õiguslikest küsimustest – koosoleku kokkukutsumisest ning kutsest, koosoleku otsustusvõimelisusest, KÜ liikme esindamisest üldkoosolekul, otsuste vastuvõtmisest, liikmete vastuväidetest ning üldkoosoleku protokolli nõuetest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Koosoleku kokkukutsumine

– Kellel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda?
– Koosoleku kokkukutsumine olukorras, kus juhatuse liikmete ametiaeg on lõppenud
– Mida tuleb arvestada koosolekust teavitamisel?

  • Koosoleku kutse

– Mida kajastatakse?
– Kas kavandatavad põhikirjamuudatused tuleb koosoleku kutses ära näidata?
– Kuidas sõnastada koosoleku kutse, kui KÜ kavandab majandamiskulude arvestusaluseid muuta?
– Liikmetele avaldatud kutse täiendamine – kas lubatud või keelatud?

  • Koosoleku otsustusvõimelisus (kvoorum)

– Osavõtjate nimekiri.
– Kuidas käituda kui liige keeldub reg.lehte allkirjastamast?
– Kas mitteallkirjastajad võivad koosolekul osaleda?

  • KÜ liikme esindamine üldkoosolekul

– Esindaja volikiri
– Esindajate arv
– Kes võib esindada?

  • Otsuste vastuvõtmine sh küsimused, mida ei saa lahendada lihthäälteenamusega.
  • Liikme vastuväide otsusele

– Kas vastuväide vabastab otsuse täitmisest?
– Milline on vastuväite õiguslik tähendus?
– Millal esitatakse vastuväiteid?

  • Üldkoosoleku protokoll

– Protokolli sisu
– Protokolli lisad
– Protokolli avaldamine
– Protokolli säilitamine

Lektor: EKÜL jurist, Irina Reva

Koolitusele saab registreerida kuni 30.02.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn algus kell 16.00
(Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi)

Hind:
EKÜL-i liikmetele 45 €
Mitteliikmetele 70 €

Registreeru koolitusele: SIIN