Koolitus

30 Apr

Paremaks ühistujuhiks läbi ennastkehtestava käitumise.

Positiivne enesekehtestamisoskus on vajalik igas valdkonnas tegutsevale inimesele.

Koolitus on mõeldud korteriühistu juhtidele, kes tahavad leida uut motivatsiooni keeruliste situatsioonide lahendamiseks.

Toimumisaeg: 30. aprill 2020, kell 16.00 – 19.15

Enesekehtestamist ja enesejuhtimise oskust vajame siis, kui meie huvid ning vajadused ja kellegi teise huvid ning vajadused ei ole kooskõlas. Kuidas enda vajadustest siis märku anda nii, et meie tunneksime ennast hästi ja me ei lööks rivist välja ka teist inimest.

 

Kehtestava käitumise mõju tagavad kolm suhtlemise baasoskust:

 • kontakti loomine, hoidmine ja lõpetamine
 • selge eneseväljendus
 • aktiivne kuulamine.

Sellele kõigele koolituse käigus ka keskendume läbi harjutuste, situatsioonülesannete lahendamise ning arutelude.

Teemad:

 • Kehtestamise olemus. Millises olukorras kehtestamist kasutada?
 • Erinevad suhtlemisstiilid – agressiivne, alistuv, kehtestav – kuidas neid ära tunda ja ennast suhtlejana määratleda?
 • Kehtestava käitumise komponendid:
 • Kontakti loomine, hoidmine, lõpetamine.
 • Olukorrale keskendumine – vaimne ja füüsiline kohalolek.
 • Mittesõnalised suhtlemisvahendid – ruumi hindamine ja kasutamine, kehakeele tunnetamine.
 • Vestluse ukseavajad – kehakeele kirjeldus, kutse vestlusele, vaikimine, mittesõnalised märgid.
 • Aktiivne kuulamine. Tõhusa kuulamise tehnikad ja nende kasutamise praktikum – ümbersõnastamine, tunnete peegeldamine, küsimuste esitamine.
 • Selge eneseväljendus (mina keel).
 • Ei-ütlemine ja erimeelsuste väljendamine.

Ühistu eestvedajad omandavad enesekehtestamise põhitehnikad ja saavad teada mõned võtted, kuidas end agressiivse või manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda. Koolitus õpetab kujundama häid koostöösuhteid ning valima mõjusamaid suhtlemisviise.

Koolitust viib läbi Angelika Naris, EKÜL koolitusjuht

Angelika on täiskasvanute koolitusteemadega tegelenud pea kakskümmend aastat. Olles Eesti suurima noorteorganisatsiooni juht (2002- 2018), tuli palju tegeleda just täiskasvanud noortejuhtide väljaõppega. Aastast 2006 on Angelika läbi viinud aga suhtlemisalaseid koolitusi erinevatel teemadel (stressijuhtimine, läbipõlemine, meeskondade moodustamine ja juhtimine, enesekehtestamine, kliendisuhtlus, koosolekute läbiviimine). Ta on lõpetanud ülikoolis magistriõppes klassiõpetaja ja kasvatustöö metoodiku eriala, hiljem läbinud suhtlemistreenerite ja täiskasvanud õppija koolitaja väljaõppe. Angelika kuulub Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse ning oli aastatel 2010- 2012 juhatuse esimees.Ta on kindlal veendumusel, et täiskasvanud õppija on oma õppimise peamine mõjutaja ning aktiivne õpitulemuste põhjustaja. Nende lähenemine õppimisele on valikute põhine ja eneseteadlik.

 

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 • EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi
 • Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 • Helistades numbril 55 585 711

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

 

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot


Registreeri siin