Koolitus

25 Jaan

Olulised muudatused korteriomandi- ja korteriühistuseaduses

Koolitus ” Olulised muudatused korteriomandi- ja korteriühistuseaduses” toimub

25.jaanuaril algusega kell 16.00 Zoom keskkonnas.

Vastav link liitumiseks edastatakse registreerunuile päev varem. Koolitus lindistatakse.

Lektoriks on EKÜL õigusosakonna juht Urmas Mardi

Teemad, millel peatutakse:

  • Uue korteriomandi loomine
  • Millised andmed peavad olema registris?
  • Väiksed ühistud ja majandusaasta aruanne.
  • Majandamiskulude võlgnevus ja võlgade sissenõudmine.
  • Kinnisasja jagamine ja korteriühistu.
  • Vaidluste lahendamine kohtuväliselt.
  • Lepitusorgan korteriühistuid puudutavate vaidluste lahendamiseks.

Oma osalemissoov palun kirja panna SIIN.

Asukoht:

Zoom keskkond

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot