Koolitus

10 - 01 Okt - Jan

Kursus korteriühistu juhile „Kinnisvara hooldaja“.

 

KORTERIÜHISTU JUHT, TULE TASUTA ÕPPIMA!

Oled tihti kimbatuses, kuidas reguleerida ja hooldada järjest keerulisemaks muutuvaid nüüdisaegseid tehnosüsteeme, hoida trepikojad puhtad ja kortermaja territoorium korras, millistele seadusepunktidele oma tegemistes toetuda või rajada hubane ja vastupidav haljastus? 

See pakkumine on sulle!

 

EKÜL koolituskeskus komplekteerib järjekordset gruppi uuele ja kasulikule 1 aastasele kursusele korteriühistu juhile „Kinnisvara hooldaja“. Suure osa teadmisi saab ühistujuht omandada praktilises igapäevatöös.

Õpe on tasuta ja annab võimaluse kutse omandamiseks. Kursus alustab jaanuar 2024.

 

Sel talvel saab alguse järjekordne, arvult kuues, aastane koolitus koostöös Rakvere Ametikooliga. Osalejatel on võimalus omandada kinnisvara hooldaja teadmised ning oskused ning sooritada ka vastava eriala 4 taseme kutse. Kursuse lõpetajatele väljastatakse Rakvere Ametikooli lõputunnistus ning nad on õppeprotsessi ajal kutsekooli õppurid. Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning õppijatele on see tasuta.

Tegemist on töökohapõhise õppevormiga, kus kaks kolmandikku õppest toimub läbi tegevuse ühistu juures ja üks kolmandik jääb teoreetilisemate teadmiste omandamiseks. Õppeperiood on üks aasta ja keskmiselt tuleb teadmiste omandamisele planeerida 2 päeva kuus, kas siis e- õppena või kontakttundidena. Õppepäevad toimuvad Tallinnas, aga ka veebi teel on võimalik reaalajas loengus osaleda.

Sellele kursusele pakub Eesti Korteriühistute Liit sellist õpet vaid 30 inimesele üle Eesti. Ootame registreeruma  31. oktoobrini. Oma soov pange palun kirja SIIN.

Tekkinud küsimustest teada anda meilile koolitus@ekyl.ee või telefonil 55 585 711 (koolitusjuht Angelika Naris)

Õppekava ained:

 • Korteriühistu ja tema majandamise alused
 • Kinnisvarahooldaja alusteadmised
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Korteriühistute toimimise juriidilised alused
 • Ehitiste konstruktsioonide hooldus
 • Suhtlemine ja suhted korteriühistus
 • Ehitiste nõrkvoolu ja elektriseadmete hooldus ja korrashoid
 • Kaasaegsed küttesüsteemid, nende hooldus ja korrashoid
 • Hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus ja korrashoid
 • Hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus
 • Kinnistu heakord ja haljastus
 • Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • Korterelamu terviklik rekonstrueerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve ning tehnosüsteemide hooldus)

 

Kokkuvõtvalt kinnisvara hooldaja koolitusest:

 • Õppeperiood on 1 aasta.
 • Õpe toimub seotult igapäevase tööga korteriühistus.
 • Lõpetades saab osaleja Rakvere Ametikooli tunnistuse.
 • Kursus annab võimlause omandada kinnisvara hooldaja, tase 4 kutse.
 • Õpe on osalejale tasuta.

Huvilised, kiirustage, kuna kohad täituvad kiiresti!