Koolitus

14 - 20 Veebr - Mar

KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS (TÄIENDÕPPE I OSA; E-ÕPE)

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites.

Õppegrupp alustab 14. veebruaril 2020!

Õppeperiood toimub: 14.02. – 20.03.2020

Korteriühistu juhi baaskoolitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muudatustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.

Tegemist on esimese osaga 120 tunnisest korteriühistu juhi koolitusest. Huvilised on oodatud  õpinguid jätkama märtsis algaval „Põhikursusel“ ning esitama 120-tunnise koolituse lõpetamiseks „Lõputöö“. Rohkem infot terve korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta ja õppekava leiad siit!

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes, mis tähendab, et peale korteriühistu juhi koolituse mõlema osa läbimist on huvilistel võimalik asuda taotlema kutset – Korteriühistujuht tase 4.

Korteriühistu juhi baaskoolitus (32 akadeemilist tundi) sisaldab järgmisi aineid:

  • Ühistegevuse alused
  • Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted (juhatuse ja korteriomanike õigused ja kohustused, koosolekute läbiviimine, kommunikatsioon korteriühistus).
  • Korteriühistu majandamise alused (majandustegevuse aastakava, raamatupidamise põhimõtted, aruandlus).
  • Dokumendihaldus korteriühistus (asjaajamine, dokumentide korrashoid, arhiveerimine).
  • Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist lähtuvalt (elamumajandusalased õigusaktid).
  • Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve).

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis (Sakala 23a, Tallinn) 14. veebruaril 2020 (täpne ajakava saadetakse registreerunutele e-posti teel). Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt viie nädala jooksul veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu!

Kohtade arv on piiratud, registreeru esimesel võimalusel!

Kogu paketi, 24 akadeemilise tundi loenguid ja 8 akadeemilist tundi praktilisi ülesandeid maksumus on:

EKÜL liige     140 €
Mitteliige       195 €

Anna oma osalemissoovist teada siinsamas registreerudes või e-posti teel koolitus@ekyl.ee.

Küsimuste korral võta ühendust koolitus@ekyl.ee või 55 585 711!

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn; e-õpe

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 140
Mitteliikmed – 195