Koolitus

23 - 23 Juuni - Jun

Korteriühistu juhatuse liikme ametiaeg õiguste, kohustuste ja vastutusega – Pärnus

Eesti Korteriühistute Liit korraldab koolituse
korteriühistute juhtidele

Koolitusel leitakse vastused küsimustele:
• Mida tähele panna juhatuse liikme valimisel?
• Juhatuse liikme valimise otsuse vormistamine
• Juhatuse arvuline koosseis
• Nõuded juhatuse liikmele
• Juhatuse liikme ametiaja kestvus
• Juhatuse liikme tagasikutsumine
• Juhatuse liikme ametiaja pikendamine
• Juhatuse esindusõigus

• Juhatuse liikme kohtused: kohtuste tekkimise alused, kohustuste liigid
• Juhatuse liikme vastutus sh vastutuse liigid
• Mida tähendab juhatuse liikmete solidaarvastutus?
• Juhatuse liikme vastu esitavate nõuete aegumine
• Mida tähendab nõude aegumine?
• Juhatuse liikme kande tähendus registris
• Juhatuse liikme võimalikud nõuded KÜ vastu
• Juhatuse liikme tasustamine
Lektor: Margus Saulep, EKÜL jurist
Toimumise aeg: 22.aprill 2015, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: Pärnu Vanalinna Põhikool

Koolitusele saab registreerida kuni 17.04.2015 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 30€, soodushind Pärnu linna korteriühistutele 15€
Mitteliikmetele 50€, soodushind Pärnu linna korteriühistutele 35€

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
1. Vajutades siia!
2. Saates e-postiga osalemissoov parnu@ekyl.ee
3. Helistades tel 5300 8835