Koolitus

09 Apr

Koolitus: “Kuidas tegeleda võlgnikega korteriühistus?”

Toimumise aeg: 09.04.2019, kell 16.00-19.15 (eesti keeles)

Vähe on korteriühistuid, mis pole mingil ajahetkel puutunud kokku võlglaste probleemiga. Olukorrad, kus korteriomanikud jätavad ühistule majandamiskulude (kommunaalteenuste) eest tasumata, on enam kui sagedased. Selleks, et võlad ei kasvaks üle pea, ei põhjustaks liigseid pingeid ja hiljem kulukaid kohtuprotsesse, tuleks võlgnikega tegelema hakata varakult. Räägime, milliseid samme astuda ja millised on korteriühistute õigused ja võimalused.

Koolitusel raames antakse ülevaade järgmistest teemadest:

 • KÜ valikuvõimalused, kui omanik rahalisi kohustusi ei täida
 • Kohtuvälised kokkulepped võlgnikega
 • Kas KÜ võib võlgnevuste korral teenuste kättesaadavust piirata?
 • Võlgnikest informatsiooni jagamine teistele korteriomanikele
 • Kas enne kohtusse pöördumist peab võlgnikku kohtuasja algatamisest informeerima?
 • Võlgnevuse nõudmine uuelt omanikult
 • Võlanõude esitamine kohtusse
 • Kui suurte kuludega peab KÜ kohtumenetluse algatamise arvestama. Kui palju peab KÜ tasuma riigilõivu?
 • Maksekäsu kiirmenetlus – plussid ja miinused
 • Milliste dokumentidega tõendatakse kohtus võlgnevust?
 • Kohtulik kompromiss
 • Kuidas jaotatakse kohtukulusid? Kelle kanda jäävad kohtulud, kui võlgnik kohtumenetluse ajal võlgnevuse kustutab?
 • Kelle vastu esitada nõue, kui korter kuulub alaealisele või korteril on mitu omanikku?
 • Pärimismenetluse algatamine KÜ poolt
 • Pärandvarale hooldaja määramine
 • Korteriomandi võõrandamisnõude esitamine võlgnevuste tõttu
 • Võlanõude aegumine.  Mida teha aegunud nõuetega?
 • Kuidas peaks KÜ käituma, kui omanik on esitanud tasaarvestuse avalduse?

Lektor: Margus Saulep, EKÜL jurist

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn

Kohtade arv on piiratud.

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi
 2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades numbril 627 5740 või 55 585 711

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 50
Mitteliikmed – 75