Koolitus

07 Dets

Koolitus “Kuidas kasutada ehitisregistrit?”

Koolitusel tutvustab majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi

ehitisregistri peaspetsialist Carmen Hiiesalu, kuidas leida vajalikke andmeid ning teha muudatusi olemasolevates kirjetes.

Õppepäev toimub 7.detsembril 16.00-17.30 ZOOM keskkonnas. Koolitus lindistatakse.

Link liitumiseks saadetakse registreerunutele päev varem.

Palun oma osalemissoov kirja panna SIIN.

Osalustasu:

EKÜL liikmele 24 eurot

mitteliikmele 39 eurot

Ehitisregistri abil saab iga inimene jälgida, mis toimub talle huvipakkuva ehitisega.

Lisaks ehitiste kohta käivatele tehnilistele andmetele hoitakse registris ka vallasvarast ehitiste omanike, vallaspantide, arestide ja keeldude andmeid. Avalikkusele on kättesaadavad kõikide ehitiste tehnilised andmestikud ning ehitusprotsessiga seotud taotluste, lubade ja ka teiste dokumentide andmed.

Registri peamisteks kasutajateks on kohalikud omavalitsused, notarid, kohtutäiturid, Muinsuskaitseamet, Tehnilise Järelvalve inspektsioon, Raudteeamet ja Statistikaamet.

Registrit haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Asukoht:

Zoom keskkond

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 24
Mitteliikmed – 39