Koolitus

22 Sept

KOOLITUS” Korteriühistu juhatuse liikme õigused ja kohustused.”

Ootame kõiki korteriühistute juhatuste liikmeid arutama teemal, millised on tema õigused ja kohustused.

Toimumise aeg: 22.09.2021, kell 16.00-19.15 (eesti keeles)

Loengu raames käsitletakse järgmisi teemasid:

 • mida tähele panna juhatuse liikmete valimisel;
 • juhatuse liikme valimine üldkoosolekul;
 • juhatuse liikmete valimine koosolekut kokku kutsumata;
 • juhatuse arvuline koosseis;
 • nõuded juhatuse liikmele;
 • juhatuse liikme ametiaja kestvus;
 • juhatuse liikme tagasikutsumine;
 • juhatuse liikme tagasiastumine;
 • juhatuse liikme ametiaja pikendamine;
 • juhatuse esindusõigus;
 • juhatuse liikme kohtused: kohustuste tekkimise alused, kohustuste liigid;
 • juhatuse liikme vastutus sh vastutuse liigid;
 • mida tähendab juhatuse liikmete solidaarvastutus;
 • juhatuse liikme vastu esitavate nõuete aegumine;
 • juhatuse liikme kande tähendus registris;
 • juhatuse liikme tasustamine;
 • millistel juhtudel ei pea KÜ-l  juhatust olema.

Lektor: Margus Saulep, EKÜL jurist

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn.

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Eesti Korteriühistute Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks, seega on võimalik õppida Töötukassa rahalisel toel. Info.

Aastal 2021 ei hüvita Tallinna Linnavalitsus korteriühistute juhtide koolituskulusid, kui koolitus on alla 32 tunni. 

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi
 2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades numbril 627 5750 või 55 585 711

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot