Koolitus

24 - 24 Juuli - Jul

Ekskursioon Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia testhoonesse. UUS AEG! 26.11.2014 kell 13:00

Kutsume korteriühistute juhte ekskursioonile Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia testhoonesse!

Liginullenergia testhoone külastusel tutvutakse ainulaadse uurimislaboriga. Testhoone on rajatud uurimaks erinevate piirdetarindite ehitusfüüsikalist toimivust, hoone tehnosüsteemide ja automaatika komponentide efektiivsust, erinevaid sisekliima tagamise meetodeid ning taastuvenergia rakendamist. Alus- ja rakendusuuringute eesmärk on leida sobivad lahendused energiasäästlike ja vastupidavate hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. TTÜ liginullenergia testhoonet ja seal tehtavaid uuringuid tutvustab Peeter Linnas, ehitiste projekteerimise instituudi laboriinsener.

Ekskursioon toimub 26. novembril kell 13:00

Kogunemine: aadressil Mäepealse 3, Tallinn, 15 minutit enne ekskursiooni algust

Osavõtutasu: 3 € osaleja kohta

Registreerimine: telefoni teel 6275740 või meili teel ekyl@ekyl.ee

Kohtade arv on piiratud!