Koolitus

18 - 18 Juuli - Jul

30.03.2017 Korteriühistu raamatupidamine ning majandusaasta aruande koostamine (vene keeles)

Koolitus korteriühistute juhtidele
Toimumise aeg: 30.märtsil 2017, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Loengu raames käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • Tegevusaruanne
  • Bilanss – varad, kohustised, netovara
  • Tulemiaruanne
  • Rahavoogude aruanne
  • Netovara muutuste aruanne
    NB! Kõigil koolitusele tulijatel palume kaasa võtta oma korteriühistu majandusaasta aruanne!
  • Korteriühistu aastaaruande KKK – soovi korral saata huvipakkuvad küsimused elektrooniliselt aadressile koolitus@ekyl.ee hiljemalt 20.03.2017

Lektor: Mariza Kaubisch
Revisjon OÜ juhataja, revident

Toimumise aeg: 21.03.2017. veebruar 2016, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitus toimub vene keeles!
Koolitusele saab registreerida kuni 20.03.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.
Hind:
EKÜL-i liikmetele 45€
Mitteliikmetele 70€
Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.
Registreeru koolitusele SIIN

Lisainformatsiooni saab: tel 627 5750; 627 5740