Koolitus

22 - 22 Juuni - Jun

29.09.2016 Korteriühistu juhatuse liikme ametiaeg õiguste, kohustuste ja vastutusega

28.09.2016 vene keeles. Rohkem infot siin!

29.09.2016 eesti keeles

Koolitusele on oodatud korteriühistute juhatuse liikmed, et saada ülevaade oma ametiga kaasnevatest kohustustest, vastutusest ja õigustest.

Loengu raames käsitletakse järgmisi punkte:

 • Mida tähele panna juhatuse liikme valimisel;
 • Juhatuse liikme valimise otsuse vormistamine;
 • Juhatuse arvuline koosseis;
 • Nõuded juhatuse liikmele;

 • Juhatuse liikme ametiaja kestvus;
 • Juhatuse liikme tagasikutsumine;
 • Juhatuse liikme ametiaja pikendamine;
 • Juhatuse esindusõigus;
 • Juhatuse liikme kohtused: kohtuste tekkimise alused, kohustuste liigid;
 • Juhatuse liikme vastutus sh vastutuse liigid;
 • Mida tähendab juhatuse liikmete solidaarvastutus;
 • Juhatuse liikme vastu esitavate nõuete aegumine;
 • Mida tähendab nõude aegumine;
 • Juhatuse liikme kande tähendus registris;
 • Juhatuse liikme võimalikud nõuded KÜ vastu;
 • Juhatuse liikme tasustamine;

Lektor: Margus Saulep, EKÜL jurist

Toimumise aeg: 29. september 2016, kell 16.00- 19.15

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 23.09.2016 või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele 45€

Mitteliikmetele 70€

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. Kodulehelt www.ekyl.ee, koolituse alarubriigist, registreeri koolitusele
 2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades tel 627 5750; 627 5740