Koolitus

24 - 24 Juuli - Jul

28.01.2015 Korteriühistu põhikiri kui liikmete ja ühistu vaheline leping

Eesti Korteriühistute Liit korraldab juriidilise koolituse korteriühistu juhtidele.

Põhikiri on üks korteriühistu olulisemaid abimehi, aidates juhtida korteriühistu tegevust ja millele toetuda otsuste vastuvõtmisel. Selleks, et korteriühistu põhikiri vastaks seadustele ja sisaldaks kõiki olulisemaid korteriühistu majandamist reguleerivaid punkte on vaja see üle vaadata ja vajadusel viia sisse muudatused.

Koolitusel räägime põhikirja tähtsusest, olulisematest punktidest põhikirjas. Põhikirja vastuvõtmist ja muutmist sätestavast eriregulatsioonist tuginedes seadustele. Ning põhikirjast kui liikmete õigusi ja kohustusi reguleerivast tehingust.
Vastame küsimustele:
• Mida teha kui põhikiri on vastuolus seadusega?
• Millisest hetkest alates tekivad, korteri müümisel, uuel omanikul liikmeõigused ühistus?
• Kuidas ja kes saavad teostada hääleõigust üldkoosolekul?
• Kuidas toimub põhikirja muutmine, vastuvõtmine ja jõustumine?
• Mida silmas pidada kvoorumi mõiste all ja kuidas seda reguleerida?
• Millised õiguslikud eeldused on korduskoosolekul?

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL juhatuse liige

Toimumise aeg: 28.jaanuar 2015, kell 16.00-19.15

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass
Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 25.01.2015 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 35 €
Mitteliikmetele 60 €
Registreerimiseks on järgmised võimalused:
1. Kodulehelt ekyl.ee, koolituse alarubriigist, registreeri koolitusele
2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
3. Helistades tel 627 5750; 627 5740