Koolitus

24 - 24 Juuli - Jul

27.10.2016 Riigikohtu lahendite koolitus Kuressaares

Koolitus: Riigikohtu 2015.a. praktika korteriühistu asjades

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja. Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Loengul läbitavad kaasused:

  • KÜ juht tegi väljakutse politseile, sest majanaaber kahtlustas, et korteris võib olla inimese surnukeha, sest levis ebameeldivat lõhna. Korteriomanik kaebas politsei kohtusse.
  • KÜ nõue kahju hüvitamiseks endise juhatuse liikme vastu, seoses tööde teostamisega, milledel puudus pädeva organi otsus. Kahju hüvitamine ei saa olla rikastumise viisiks ühistule.
  • Hea käsitlus kuidas peab käituma korteriühistu, et nõuetekohaselt informeerida liikmeid kutsega üldkoosolekust.
  • Korteriomandi reaalosas asuvast elektrikilbist tekkis tulekahju. Kelle omandisse see kuulub ja kes vastutab kahju eest?
  • Kelle pädevusse kuulub parkla laiendamise otsus? Kas ühistuliikmete kirjadele on kohustus alati korteriühistul vastata?
  • Korteriomaniku remondi õiguse tuvastusnõue KÜ vastu, seoses korteris oleva hallitusega mille likvideerimiseks KÜ ei ole midagi ette võtnud.
  • Kelle pädevusse kuulub ja millist kvoorumit nõuab laenu võtmise ja remondifondi suurendamise otsus ühistus? Tehnosüsteemi muutmine elektriküttelt üleminek kaugküttele-kas vajalik 100% nõusolek?
  • Vaidlus ruumide sihipärase kasutamise üle vastavalt kasutusloale ja ehitise kasutusotsarbele. Tantsustuudio tegevus korterelamus?
  • Korteriühistu nõue liikmete vastu küttesüsteemi muutmise ja ukseava suurendamisega seotud ennistamise nõudes?

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja

Toimumise koht: Kuressaare linnavalitsuse suur saal Tallinna tn 10

Toimumise aeg: 27.10. 2016 kell 17.30- 20.45

Koolitusele saab registreerida kuni 24.10.2016 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Hind: EKÜL-i liikmetele 35 €; mitteliikmetele 55 €

Hind sisaldab 4 ak h loengut ja loengu materjale.

Registreerimine: www.ekyl.ee, saaremaa@ekyl.ee; tel 6275740