Koolitus

23 - 23 Juuni - Jun

26.01.2017 2016.a. kohtupraktika korteriühistu asjades

Toimumise aeg: 26.01.2017 kell 16.00-19.15

Juriidilise kordus loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja

Teemad:

Korteriühistu võlanõuete menetlemise solidaarkohustuse põhimõtted. Millist tähendust omab jõustunud kohtuotsus solidaarkohustuse menetlemisel?
Kas majandusaasta aruandes tuleb tariifide tõstmisest liikmeid informeerida või võib seda teha ka üldkoosolekul?
Kahju hüvitamise nõue endise juhatuse liikme vastu, “Hoovid korda” projekti koosseisus.
Kas ühistuliige võib keelduda maksete tasumisest põhjusel, et osad korteriomanikud on rõdud kinni ehitanud?
Kas võõrandamisnõudes saab korteriomanik vaidlustada üldkoosoleku otsust, sest tal puudub hääleõigus?
Kas ühistu saab nõuda omavoliliselt hõivatud keldriruumid korteriomanike kaasvaldusesse ja kas on võimalik esitada rahaline nõue?
Kas on võimalik korraldada üldkoosolekut ositi ehk teha seda koridoride kaupa?

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusele saab registreerida kuni 16.01.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele 45€

Mitteliikmetele 70€

Sisaldab 4 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

  1. Kodulehelt www.ekyl.ee, koolituse alarubriigist, registreeri koolitusele
  2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
  3. Helistades tel 627 5750; 627 5740