Koolitus

16 - 16 Juuli - Jul

20.01.2015 2014.aasta kohtupraktika korteriühistute asjades

Eesti Korteriühistute Liit korraldab juriidilise koolituse
korteriühistute juhtidele

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.
Loengul käsitletakse 2014.a. tehtud kohtulahendeid pärandvara hoiumeetmete rakendamiseks, üldkoosoleku otsuste tühistamine nõudeid, võlanõuete menetlemine liikmete vastu, liikme tasaarvestusnõue KÜ vastu, omavolilise kütteliigi (elektriküttele üleminek) vahetusega seonduv, kuidas peab KÜ oma nõudeid tõendama jne.

Lektor: EKÜL jurist, Urmas Mardi

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass
Sakala 23a, Tallinn

Toimumise aeg: 20.jaanuar 2015, kell 16.00-19.15

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolitusele saab registreerida kuni 16.01.2015 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 35 €
Mitteliikmetele 60 €

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
1. Kodulehelt ekyl.ee, koolituse alarubriigist, registreeri koolitusele
2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
3. Helistades tel 627 5750; 627 5740