Koolitus

15 - 15 Juuli - Jul

15.03.2016 TALLINN (Vene keeles) Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise õiguslikud aspektid

Koolitus korteriühistute juhtidele
Toimumise aeg: 15.märts 2016, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitusel räägitakse üldkoosolekuga seotud õiguslikest küsimustest – koosoleku kokkukutsumisest ning kutsest, koosoleku otsustusvõimelisusest, KÜ liikme esindamisest üldkoosolekul, otsuste vatsuvõtmisest, liikmete vastuväidetest ning üldkoosoleku protokolli nõuetest.

Lektor: Irina Reva, EKÜL jurist

Loe rohkem vene keeles: 15.03.2016 Таллинн Созыв и проведение общего собрания квартирного товарищества