Koolitus

15 - 15 Juuli - Jul

14.10.2014 Korteriühistu juhi baaskoolituse veebiõpe – õpi amet selgeks kodust lahkumata!

Alternatiivina traditsoonilistele Eesti Korteriühistu Liidu auditooretele koolitustele pakume nüüd ka võimalust õppida EKÜL e-keskkonnas. Veebikoolitus annab samad teadmised, mis saavad korteriühistu juhid klassis kohapeal õppides. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik oma omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Kes soovib, saab kasutada võimalust küsida kaasõppijatelt nõu oma ühistu kohta ja arutada erinevatel teemadel foorumites.

Uus õppegrupp alustab juba 14. oktoobril 2014!

Korteriühistu juhi baasbookitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muutunud seadustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.
Tegemist on esimese osaga 120 tunnisest korteriühistu juhi koolitusest. Huvilised on oodatud õpinguid jätkama „Põhikursusel“, peale mida on võimalik taotleda juba korteriühistu juhi kutset.

Korteriühistu juhi baaskoolitus (32 akadeemilist tundi) sisaldab järgmisi aineid:
• Ühistegevuse alused
• Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted (juhatuse ja korteriomanike õigused ja kohustused, koosolekute läbiviimine, kommunikatsioon korteriühistus).
• Korteriühistu majandamise alused (majandustegevuse aastakava, raamatupidamise põhimõtted, aruandlus).
• Dokumendihaldus korteriühistus (asjaajamine, dokumentide korrashoid, arhiveerimine).
• Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist lähtuvalt (elamumajandusalased õigusaktid).
• Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve).

Täpsemalt võimalik tutvuda õppekavaga siin!

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, Tallinn 14. oktoobril 2014. Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt viie nädala jooksul veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Huvilised on oodatud eelregistreeruma kuni 7. oktoobrini 2014.

Kogu paketi, 24 akadeemilise tundi loenguid ja 8 akadeemilist tundi praktilisi ülesandied maksumus on:
EKÜL liige 95 €
Mitteliige 125 €

Värske info ja registreerimine meie kodulehel ekyl.ee koolituste alarubriigis! Küsimuste korral võta ühendust koolitus@ekyl.ee või 6275750!