Koolitus

24 - 24 Juuli - Jul

12.02.2018 Koolitus “Muudatused korteriühistu raamatupidamises alates 01.01.2018” (vene keeles) NB! GRUPP ON TÄIS!

Toimumise aeg: 12.02.2018 kell 16.00-19.15 (vene keeles) NB! GRUPP ON TÄIS!

Käsitletavad teemad:

  • 2017. aasta majandusaasta aruanne: tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne, põhiaruanded, lisad;
  • muudatused korteriühistu raamatupidamises alates 01.01.2018;
  • mida peaks raamatupidaja teadma 01.01.2018 jõustuvast korteriomandi-ja korteriühistuseadusest: põhikiri, üld- ja juhatuse koosolekute otsused, majanduskava, reservkapital, viivised

Lektor: Mariza Kaubisch,

Revisjon OÜ juhataja, revident

Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Koolitustele saab registreerida kuni 09.02.2018 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele 45€

Mitteliikmetele 70€

Hind sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

  1. EKÜL kodulehe kaudu, täites registreerimivormi SIIN
  2. Andes teada oma osalemissoovist e-postiga, koolitus@ekyl.ee
  3. Helistades numbril 55 585 711