Koolitus

13 - 13 Juuni - Jun

03.11.2017-14.01.2018 Korteriühistu juhi põhikursus (e-õpe)

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120 tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Põhikursuse loenguteemad:

  • ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine;
  • kinnisvara korrashoid;
  • sissejuhatus raamatupidamisse;
  • asjaõigus;
  • suhted võlgnikega ja võlgade sissenõudmine;
  • lepinguõigus/võlaõigus;
  • tööõigus;
  • ehitustegevuse korraldamine korteriühistus;
  • tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes.

Rohkem infot 120 tunnise korteriühistu juhi täiendkoolituse kohta leiad siit!

Toimumiseg: 03.11.2017 – 14.01.2018

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Koolituse hind : EKÜL liikmele 190 €, mitteliikmele 290 €

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, või Tallinna Rahvusraamatukogus 3. novembril 2017 (täpne ajakava ja esimese päeva auditoorse loengu toimumiskoht saadetakse registreerunutele e-posti teel). Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt viie nädala jooksul veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu.