Koolitus

16 - 16 Juuni - Jun

11.02.2015 Korteriühistu majandusaasta aruanne ja revideerimine

Eesti Korteriühistute Liit korraldab koolituse
korteriühistute juhtidele ja revidentidele

Korteriühistu revideerimise koolitusele on oodatud nii korteriühistu juhatuse liikmed, revidendid kui ka raamatupidajad, kes korteriühistutes revideerimist teostavad. Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest revideerimist puudutavatest aspektidest, et tõsta revisjoni tõhusust.

Loengu raames käsitletakse järgmiseid teemasid:
1. Nõuded KÜ majandusaasta aruandele
2. KÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise ettevalmistamisest
3. Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühistu liikmetelt, saadud toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine, laenude kajastamine, põhivara kajastamine, sise-eeskiri)
4. Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine
5. Raamatupidamise aastaaruande revideerimine.
a. Revisjonile esitatavad nõuded
b. Revisjoni ülesanded
c. Revisjoni töö organiseerimine
d. Revidentide õigused ja kohustused
e. Varade revideerimine
f. Raamatupidamise revideerimine
g. Revisjoni vormistamine

Lektor: Hele Moor
Raamatupidamise kutseõpetaja Tartu Kutsehariduskekuses, täiskasvanute koolitaja alates 2009, viinud läbi loenguid teemal KÜ raamatupidamine; KÜ majandusaasta aruande koostamine; KÜ revisjon; praktilised kogemused KÜ raamatupidamise alal alates aastast 1998. Kü juhatuse liige aastatel 2004 kuni 2012.
Toimumise aeg: 11. veebruar 2015, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a Tallinn

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolitusele saab registreerida kuni 06.02.2015 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 40€
Mitteliikmetele 65€

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
1. Vajutades siia
2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
3. Helistades tel 627 5750; 627 5740