Koolitus

16 - 16 Juuli - Jul

06.04.2016 TALLINN Kuidas tegeleda võlgnikega korteriühistus

Koolitus korteriühistute juhtidele
Toimumise aeg: 6.aprill 2016, kell 16.00- 19.15
Toimumise koht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23a, Tallinn

Vähe on korteriühistuid, kes pole mingil ajahetkel puutunud kokku võlglaste probleemiga. Olukorras, kus korteriomanikud jätavad ühistule majandamiskulude (kommunaalteenuste) eest tasumata on enam kui sagedased. Selleks, et võlad ei kasvaks üle pea, ei põhjustaks liigseid pingeid ja hiljem kulukaid protsesse, tuleks võlgnikega tegelema hakata varakult. Räägime, millised sammud astuda ja millised õigused ja võimalused on korteriühistutel.

Koolitusel raames antakse ülevaade järgmistest teemadest:

 • Võlasuhe
 • KÜ valikuvõimalused kui KÜ liige rahalisi kohustusi ei täida.
 • Võlgnike probleemid ja selle erinevad lahenduskäigud
 • Maksekäsu kiirmenetlus
 • Hagimenetlus
 • Sundvõõrandamine – Millised on sundvõõrandamisnõude esitamise eeltingimused?
 • Nõude loovutamine
 • Milliste kuludega peab KÜ arvestama kui algatab võlgniku vastu kohtumenetluse?
 • Mida tähendab nõude aegumine. Aegumise tagajärjed KÜ-le.

Lektor: Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja

Koolitus toimub eesti keeles!
Koolitusele saab registreerida 04.04.2016 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:
EKÜL-i liikmetele 45 €
Mitteliikmetele 70 €

Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipaus.
Registreerimiseks on järgmised võimalused:

 1. Kodulehelt www.ekyl.ee, koolituse alarubriigist, registreeri koolitusele
 2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
 3. Helistades tel 627 5750; 627 5740