Koolitus

05 Dets

05.12.2019 koolitus ” 2019. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades” vene keeles

Toimumise aeg: 05.12.2019 kell 16.00-19.15

Обучение: “Судебная практика 2019 года по вопросам, связанным с деятельностью квартирных товариществ” (на русском языке)

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Irina Reva, EKÜL jurist (vene keeles)

Asukoht:

Sakala 23A, Tallinn

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 50
Mitteliikmed – 75