Koolitus

16 - 16 Juuni - Jun

05.04.2016 Korteriühistu juhi baaskoolituse veebiõpe

Alates 2014.aastast on Eesti Korteriühistute Liit korraldanud korteriühistu juhi baaskoolituse e-keskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Veebikoolitus annab samad teadmised, mis saavad korteriühistu juhid klassis kohapeal õppides. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik oma omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutati võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites.

Uus õppegrupp alustab 5.aprillil 2016!

Korteriühistu juhi baaskoolitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muutunud seadustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.

Tegemist on esimese osaga 120 tunnisest korteriühistu juhi koolitusest. Huvilised on oodatud õpinguid jätkama aprillis algaval „Põhikursusel“ ning sügisel esitama 120-tunnise koolituse lõpetamiseks „Lõputöö“

Korteriühistu juhi baaskoolitus (32 akadeemilist tundi) sisaldab järgmisi aineid:

  • Ühistegevuse alused
  • Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted (juhatuse ja korteriomanike õigused ja kohustused, koosolekute läbiviimine, kommunikatsioon korteriühistus).
  • Korteriühistu majandamise alused (majandustegevuse aastakava, raamatupidamise põhimõtted, aruandlus).
  • Dokumendihaldus korteriühistus (asjaajamine, dokumentide korrashoid, arhiveerimine).
  • Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist lähtuvalt (elamumajandusalased õigusaktid).
  • Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve).

Esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, Tallinn 5.aprillil. Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt viie nädala jooksul veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Huvilised on oodatud eelregistreeruma kuni 01.04.2016

Kogu paketi, 24 akadeemilise tundi loenguid ja 8 akadeemilist tundi praktilisi ülesandeid maksumus on:
EKÜL liige 100 €
Mitteliige 130 €

Värske info ja registreerimine meie kodulehel www.ekyl.ee koolituste alarubriigis! Küsimuste korral võta ühendust koolitus@ekyl.ee või 6275750!