ÜRO EUROOPA MAJANDUSKOMISJONI SÄÄSTVA ELUASEME TIPPKESKUS EESTIS

Alates 2016. aastast on Eesti Korteriühistute Liit rahvusvaheliselt tunnustatud kui

ÜRO EUROOPA MAJANDUSKOMISJONI SÄÄSTVA ELUASEME TIPPKESKUS EESTIS
(UNECE Centre of Excellence on Sustainable Housing in Estonia)

Tippkeskuse põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.

Eesti Korteriühistute Liidu juures tegutseva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni säästva eluaseme tippkeskuse rollid:

  • KONSULTATSIOONIPARTNER: tippkeskus jagab oskusteavet korteriühistute juhtimist ja majandamist puudutavate küsimuste kohta Eestist väljaspool: Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa idapartnerlusriikides, ÜRO Arenguprogrammi maades ja mujal.
  • MÕTTEKODA: tippkeskuse eksperdid osalevad ÜRO elamuvaldkonna koolituskavade ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riikidele.
  • KOOLITUSKESKUS: tippkeskus võtab vastu koolitusgruppe ning korraldab erinevatest riikidest saabuvate õppurite vajadustele vastavaid õppeprogramme tutvustamaks Eesti elamureformide läbiviimise ja elamufondi renoveerimise kogemust.

Info säästva eluaseme tippkeskuse tegevuse kohta siit: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Geneva_UN_Charter_Centres_brochure.pdf

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eluasemevaldkonna tippkeskused asuvad Eestis, Suurbritannias, Albaanias, Norras, Šveitsis, Kanadas, Itaalias ja Hispaanias. Vaata kontakte SIIN.

Tippkeskuse koordinaator Eestis:
Anu Sarnet, tel 627 5742, e-post Anu.Sarnet@ekyl.ee


TEADAANNE: Veebruaris 2021 allkirjastasid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni peasekretär Olga Algayerova ja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla koostöömemorandumi lisa, mille kohaselt jätkab Eesti Korteriühistute Liit tegevust ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tippkeskusena aastani 2023.
LOE EDASI


GENFI ÜRO JÄTKUSUUTLIKU  ELAMUMAJANDUSE HARTA

Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta on õiguslikult mittesiduv dokument, mille eesmärk on toetada liikmesriike nende püüdlustes tagada kõigile rahuldava, piisava, taskukohase ja tervisliku eluaseme kättesaadavus.

Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta kiideti heaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni poolt, 16. aprillil 2015 (E/ECE/1478/Rev.1).

Loe siit: Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse harta

 

 

 

 


ÜRO JUHEND ÜHISTUTE JA OMANDIÕIGUSE KOHTA

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon UNECE on välja andnud uuringu “Juhend korterelamute ühistulise haldamise ja omandiõiguse koha”, mis sõnastab kogu majanduskomisjoni piirkonda puudutavad olulised põhimõtted korterelamute haldamise ja majandamise kohta. Dokument on suunatud nii riigiametnikele, omavalitsuste töötajatele kui ka kõigile korteri-või elamuühistute liikmetele UNECE riikides. Muuhulgas käsitleb juhend näiteks omandi õiguslikke küsimusi, omanike kohustusi ja vastutust, ühistute toimimise võimekuse tõstmist, rahastusskeeme, parimaid praktikaid jne.

Soovitame dokumendiga tutvuda, et saada väga hea ülevaade universaalsetest olulistest põhimõtetest, millele toetub ühistuline elamute haldamine ja majandamine.

Loe siit: Guidelines on the Management and Ownership of Condominium Housing