Välissuhted

Eesti Korteriühistute Liidu välissuhted

Eesti Korteriühistute Liidu tegevuses on välissuhtlusel oluline roll.

EKÜL osaleb aktiivselt eluasemevaldkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide töös, seejures on EKÜL


ÜRO EUROOPA MAJANDUSKOMISJONI SÄÄSTVA ELUASEME TIPPKESKUS EESTIS

Alates 2016. aastast on EKÜL rahvusvaheliselt tunnustatud kui ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskus Tallinnas, mille üheks põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.

Eesti Korteriühistute Liit ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjon sõlmisid koostöömemorandumi 2017. aastal. 2021. aastal pikendati seda aastani 2023.

Info ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskuste tegevuse kohta siit:
Geneva UN Charter Centres of Excellence | UNECE ja
ÜRO EUROOPA MAJANDUSKOMISJONI SÄÄSTVA ELUASEME TIPPKESKUS EESTIS : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)


HOUSING EUROPE

Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioone esindav katusorganisatsioon, asutatud aastal 1988 ning tegevuse eesmärk on kaitsta kodanike õigust kvaliteetsele ja taskukohasele eluasemele.

Housing Europe liikmeskonda kuulub 46 liikmesorganisatsiooni 25-st riigist. Liikmed esindavad enam kui 25 miljonit leibkonda kogu Euroopa Liidus nin 11% Euroopa elamufondist. Housing Europe peakontor asub Brüsselis. Organisatsiooni juhivad president, tegevjuht ja 9-liikmeline juhatus, kuhu alates 2014. aastast kuulub ka EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. EKÜL on ainus Housing Europe liikmestaatuses organisatsioon Balti riikides ning teeb Housing Europe-i koostöövõrgustikus teiste organisatsioonidega tihedat koostööd erinevate koostööprojektide ja teavitusprogrammide raames. Aastatel 2017-2020 juhtis EKÜL Housing Europe’i rahvusvahelist ad hoc töörühma, mis kutsuti ellu nende riikide toetamiseks, kus elamumajandus on üleminekuperioodis.

Housing Europe üheks peamiseks tegevusalaks on oma liikmete huvide kaitsmine Euroopa Liidu institutsioonide juures, Euroopa finantsasutustes ning suhetes teiste partneritega. Läbi aastate on Housing Europe seadnud üheks oma töö põhieesmärgiks tagada sisuline toetus ja rahaline abi elamute energiasäästliku renoveerimise edendamiseks läbi EL struktuurfondide.

2018. aasta juunikuus toimus Tallinnas Housing Europe üldkogu, millega organisatsioon tähistas oma 30. tegevusaastat ning osales Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval. EKÜL oli  üldkogu peakorraldaja. Üldkogu tõi 6.-8. juunini 2018 Tallinnasse enam kui 100 elamuvaldkonna tippjuhti nii Euroopa Liidust kui kaugemalt. Üldkogu raames toimus 7. juunil 2018 Tallinnas Maarjamäel rahvusvaheline konverents “Digitaalsed linnad – elamisväärsus ja taskukohasus“.


ARENGUKOOSTÖÖ

Eesti Korteriühistute Liit teeb arengukoostööd Euroopa Liidu idanaabrusriikidega ning on suunanud tähelepanu demokraatia ja kodanikuühiskonna toetamisele Ukrainas ja Valgevenes. Seniste koostööprojektide raames on Eesti korteriühistute ja elamureformikogemust tutvustatud lisaks ka Gruusias ja Kasahstanis.

Eesti Korteriühistute Liidu arengukoostööprojekte on toetatud Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ESTDEV poolt.

 

2020. aastal lõppes arengukoostöö projekt  “Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine” , mis oli toetatud Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

2023.-2024. aastal viib EKÜL ellu arengukoostööprojekti „Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris“. Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

 

Eesti Korteriühistute Liidu koostöömemorandumid Ukraina organisatsioonidega:
2017. aastast koostöömemorandum Ukraina Riikliku Noorte Elamuehituse Fondiga 
2019. aastast koostöömemorandum organisatsiooniga Housing Ukraine 

Alates 2022. aasta maikuust kuulub Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla Ukraina presidendi kabineti juurde loodud Ukraina sõja tagajärgedest taastamise riikliku nõukogu töörühma “Ehitus, linnaplaneerimine, linnade ja piirkondade moderniseerimine”.

Fotol: Eesti Korteriühistute Liidu ja Housing Ukraine koostöömemorandumi allkirjastamine Rakveres 2019. aastal.


BALTI ELAMUMAJANDUSE KONVERENTSID

Eesti Korteriühistute Liit on suurima Eestis toimuva rahvusvahelise eluasemevaldkonna konverentsi- Balti Elamumajanduse Konverentsi korraldaja. Konverents toob iga kahe aasta tagant Eestisse kokku eluasemevaldkonna eksperdid nii Balti riikidest kui kõikjalt üle maailma, et koos arutleda korterelamute seisukorra ja valdkonna arengute üle.

Järgmine Blati Elamumajanduse Konverents on planeeritud toimuma 2024. aastal.

 

Eesti Korteriühistute Liidu välissuhtlust puudutav info:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
6275742
anu.sarnet@ekyl.ee