Väliskülalised

Eesti Korteriühistute Liit võõrustab Eestisse saabuvaid välisdelegatsioone ning korraldab tellimuskoolitusi nii Euroopa Liidu kui ka idapartnerlusriikide ametnikele, et tutvustada Eesti korteriühistuliikumise edulugu ning vahetada kogemusi väliskolleegidega elamumajanduse korraldamise valdkonnas.

22.-26.01.2024 Nordplus Adult õppegrupp Riia haldusettevõttest Rīgas namu pārvaldnieks

2024. aasta jaanuaris oli Eesti Korteriühistute Liidul külas õppegrupp Riia linna elamuhaldusettevõttest Rīgas namu pārvaldnieks, kes viis end22.-26. jaanuaril toimunud õppenädalal kurssi Eesti Korteriühistute Liidu koolitustegevusega ja Eesti kutsesüsteemiga, külastas Rakvere Ametikooli, kohtus kutseliste korteriühistute juhtidega ja külastas nende renoveeritud kortermaju, ning läbis loenguprogrammi elamuvaldkonnas tegutsevatele täiskasvanute koolitajatele. Õppekäik oli osa Eesti Korteriühistute Liidu ja Rīgas namu pārvaldnieks koostööprojektist “Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine”, mida toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu täiskasvanuhariduse programmi Nordplus Adult raames.

EKÜL ja RNP ühisest Norplus Adult projektist saab lähemalt lugeda SIIT.


11.-15.09.2023 Elamuvaldkonna ekspertide ja arhitektide delegatsioon Ukrainast

2023. aasta 11.-15. septembril külastas Eestit elamuekspertide ja linnaarhitektide delegatsioon Ukrainast Harkivist, Mõkolaivist ja Žõtomõrist, et õppida Eesti kogemustest elamumajanduse, korteriühistute toimimise ja elamufondi säästva renoveerimise vallas. Eesti näitel selgitatakse välja kõige sobivamad lahendused korterelamute energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris.

Visiidi 5-päevane programm andis delegatsioonile võimaluse kohtuda ja teavet vahetada mitmete asutuste ja organisatsioonidega: Eesti Korteriühistute Liit, Kliimaministeerium, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Tehnikaülikool, Rakvere Linnavalitsus, Eesti Kunstiakadeemia.

Tallinnas külastati Mustamäe linnaosas asuvaid korteriühistuid Sõpruse 246 ja Vilde 70, kus on ellu viidud edukas tervikrenoveerimine. Rakveres tutvuti korteriühistute ja linna koostöös renoveeritud Seminari tänava piirkonnaga, pärast rekonstrueerimist A-energiaklassi saanud Rohuaia lasteaiaga ning Vallimägi vabaõhukeskusega näitena kaasaegsest rohelisest linnakeskkonnast.

14. septembril korraldas Eesti Korteriühistute Liit visiidi raames Tallinnas Ukraina elamupiirkondade ülesehituse ümarlaua, kus tutvustati elamumajanduse olukorda ja hoonete seisukorda Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris ning ettekannetega osalesid ESTDEV, UNECE (ÜRO Euroopa Majanduskomisjon), ja IWO (Housing Initiative for Eastern Europe).


28.-30.08.2023 õppegrupp Lätist

28.-30. augustil 2023 oli Eesti Korteriühistute Liidul külas Läti koolituskeskuse Force Lex ja organisatsiooni Asociācija “Mājoklis” õppegrupp. Kolme päeva jooksul viidi end kurssi Eesti korteriühistute toimimise ja renoveerimiskogemusega, vaadati Tallinnas, Sauel ja Rakveres hoonete renoveerimise ja linnakeskkonna arendamise parimaid näiteid ning tutvuti TalTechis ja EKAs väljatöötatud lahendustega magalarajoonide ja paneelelamute muutmiseks kaasaegsetele nõuete vastavaks.

 


17.-18.10.2022 Euroopa taskukohase eluaseme temaatikaga tegelev töörühm (The European Affordable Housing Consortium)

17.- 18. oktoobril 2022 võõrustas EKÜL Tallinnas Euroopa taskukohase eluaseme temaatikaga tegelevat töörühma The European Affordable Housing Consortium (projektinimega SHAPE-EU). SHAPE-EU on keskendunud kvartalipõhise renoveerimise võimaluste kaardistamisele ning toetab oma teadustööga näiteks renoveerimislaine või ka New European Bauhaus algatuste elluviimimst. Töörühma kuuluvad ühelt poolt ülikoolide ja mõttekodade esindajad ning teiselt poolt praktikud – elamuorganisatsioonide ja ehitusettevõtete esindusorganisatsioonid. Info: https://shape-affordablehousing.eu/

17. oktoobril toimunud töökoosolekutele järgnes 18. oktoobril õppepäev Tallinnas Mustamäe linnaosas, kus välisekspertidel oli võimalus tutvuda linnaosa kujunemislooga ning sealsete kortermajade renoveerimise parimate praktikatega. Kohtuti EKÜLi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, külastati Mustamäe linnaosa valitsust, tutvuti renoveeritud kortermajadega Sõpruse 246 ja Vilde 70 ning külastati TalTech kampust ja seal asuvat liginullenergiahoonet Akadeema tee 5A.


10.06.2022, 25.08.2022, 26.-27.09.2022: õppegrupid Lätist

2022. aastal külastasid EKÜLit ja liidu liikmeid mitmeid õppegrupid Lätist. Toimus kaks 1-päevast koolitust Pärnus ja üks 2-päevane õppeprogramm Tartus, mille käigus kuulati loengud Eesti elamuvaldkonna toimimisest ning külastati korteriühistuid, kus on läbi viidud renoveerimine.

 

 

 

 


24.-26.05.2022 Riia linna elamuhaldusettevõtte Rīgas namu pārvaldnieks delegatsioon

Riia linnale kuuluva elamuhaldusettevõtte esindajad olid tutvumas Eesti korteriühistute ning omavalitsuste kogemustega kortermajade haldamisel ja renoveerimisel. Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud visiidi käigus külastati Rakvere Linnavalitsust ja tutvuti renoveeritud Rohuaia lasteaia ning Seminari tänava piirkonnaga Rakveres, kohtuti Tallinna Linnavaraameti esindajatega, osaleti õppekäigul tehaliselt renoveeritud kortermajja Kuuma 4 Sauel ning tutvuti Eesti Korteriühistute Liidu tööga.

 

 


4.-6.08.2021: SHEERenov projekti delegatsioon Bulgaariast ja Ungarist

Selleks, et paremini mõista siinseid arenguid ja korteriühistute tegevust, külastas koostööprojekti SHEERenov raames 4.-6. augustil 2021 Eestit Bulgaaria ja Ungari elamuvaldkonna ekspertide delegatsioon. Õppereisi eesmärk oli tutvuda Eesti elamuvaldkonna parimate praktikatega ja kohtuda Eesti ekspertidega, et koguda ideid Bulgaaria elamu- ja renoveerimispoliitika meetmete väljatöötamiseks ning luua kontakte Eesti elamuvaldkonna asutuste ja organisatsioonidega. Kolme päeva jooksul kohtuti lisaks EKÜLilie veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, SA KredExiga ja Tallinna Linnavaraametiga, külastati tervikrenoveerimise läbi viinud korteriühistuid Sütiste tee 39 ja Vilde 70 ning ja TalTechi rekonstrueeritud liginullenergiahoonet Akadeemia tee 5A.


27.-28.08.2020: õppegrupp Lätist

2020. aasta augustikuu lõpus oli rõõm vahetada kogemusi lähinaabritega, kui EKÜL võõrustas elamuvaldkonna spetsialistide delegatsiooni Lätist. Kahepäevase õppeprogrammi jooksul tutvuti Eesti elamumajanduse arengute, valdkonna õigusaktide ja kortermajade renoveerimise näidetega Tallinnas ja Rakveres.

 

 

 

 


18.02.2020: elamuvaldkonna ekspertide õppegrupp Valgevenest

18. veebruaril 2020 oli Eestis 9-liikmeline delegatsioon Valgevenest, kes läbis Eesti Korteriühistute Koolituskeskuses 1-päevase korteriühistu juhi õppeprogrammi. Lisaks loengutele korteriühistuid puudutavatest õigusaktidest ja korteriühistute liidu töö korraldusest külastasid Valgevene kolleegid renoveeritud korterelamuid Tallinnas. Külalisi võtsid vastu ja oma majas läbiviidud renoveerimist tutvustasid korteriühistud Järveotsa tee 43 ja Energia 5.

 

 

 


15.-21.09.2019: elamuvaldkonna ekspertide õppegrupp Ukrainast

Arengukoostööprojekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ raames osales Ukraina 16-liikmeline elamuvaldkonna ametnike ja korteriühistute juhtide delegatsioon nädalasel õppereisil Eestis. Koolituse käigus kuulati loenguid Eesti elamuvaldkonna arengust, külastati korteriühistuid Tallinnas ja Rakveres ning osaleti kohtumistel SA KredExis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Tallinna Linnavaraametis, Rakvere Linnavalitsuses, Kutsekojas ja Tallinna Tehnikaülikoolis

 

 

 


20. september 2019: Frederikssund Andels Boligforening Taanist

20.09.2019 olid EKÜLil külas kolleegid Taanist Frederikssundist. Tallinnas külastati EKÜLi kontorit ja korteriühistut Liivalaia 40, kus ühistujuht Peeter Keäri tutvustas lähemalt, mida tähendab korteriühistu juhi töö Eestis. Kuigi erinevalt Eestist on Taanis suurem osakaal üürikorteritel, kinnitasid Taani spetsialistid, et kortermajade haldamisel tegeleme täpselt samade probleemide ja väljakutsetega ning Eesti näidetest on palju kasulikku õppida.

 

 

 


4. september 2019: Moskva Linnamajanduse Instituudi linnakorralduse osakonna juhataja

EKÜLit külastas Moskva Linnamajanduse Instituudi linnakorralduse osakonna juhataja Irina Gentzler. Koos EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga arutati korterelamute energiasäästu ja elamuvaldkonna spetsialistide koolitamise teemadel

 

 

 

 


5. jaanuar 2018:  ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) Elamu- ja Maamajandusüksuse juht Gulnara Roll

5. jaanuaril 2018 oli EKÜLis külas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) Elamu- ja Maamajandusüksuse juht Gulnara Roll (fotol paremal). Kohtumisel EKÜL juhatuse esimene Andres Jaadla ja välissuhete juhi Anu Sarnetiga oli teemkas EKÜLi ÜRO Genfi Eluasemeharta Keskuse 2018. aasta plaanid ja koostöö arendamine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga idapartnerluse, arengukoostöö ja ühiste koolitusprogrammide väljatöötamise valdkonnas.

 

 

 

 


11.-16. detsember 2017: Armeenia riigiametnike delegatsioon

IMG_-vpf9tbÜRO Arenguprogrammi toel osales 10-liikmeline Armeenia kõrgete riigiametnike delegatsioon Eesti korteriühistute tegevust ja valdkonna seadusandlust käsitlevatel loengutel ning külastas EKÜLi korraldatud õppeprogrammi raames Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Swedbanki, Tallinna Linnavaraametit, Rakvere Linnavalitsust ja Tallinna Tehnikaülikooli. LOE EDASI

 

 


11. oktoober 2016: Ülevenemaalise Elamumajanduse Ühiskondliku Kontrolli Keskuse delegatsioon

dsc_007711. oktoobril 2016 oli Eesti Korteriühistute Liidul külas delegatsioon Venemaalt, Ülevenemaalise Elamumajanduse Ühiskondliku Kontrolli Keskusest, kuhu kuulusid esindajad Moskva oblastist,Tatarstanist ja Tverist. Külalised kohtusid EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga, kes tutvustas Eesti elamuvaldkonda ja korteriühistute tegevust.

 

 


26. september 2016: õppegrupp Valgevenest

dsc_0863i-copy26. septembril 2016 oli Eesti Korteriühistute Liidul külas ja läbis 1-päevase koolitusprogrammi õppegrupp Valgevene elamuvaldkonna spetsialiste. Lisaks loengutele Eesti Korteriühistute Koolituskeskuses tutvuti KÜ Tondi 44 ja KÜ Sõpruse 202 kogemustega.


15. detsember 2015: õppegrupp Valgevenest

VV_grupp_151215Küsimusi, vastuseid, arutelusid ja õppimise elevust – seda kõike jagus täna EKÜLi koolitusklassis, kus ühepäevase kiirkoolituse korteriühistu juhtimise ja elamumajanduse teemal läbis 15 korteriühistu juhti Valgevenest. Spetsiaalselt selleks koolituseks Eestisse sõitnud õppurid ütlesid tunnistuste kättesaamisel, et koolitusel kuuldu-nähtu andis väga palju mõtteainet ja ideid, mida nüüd koju tagasi minnes kasutada. Õppeprogrammi raames külastati ka KÜ Sõpruse 202 Tallinnas.

 


10. november 2015: eksperdid Rootsist, Leedust ja Valgevenest

Kylalised 101115EKÜLi väljatöötatud korteriühistute koolitus- ja nõustamissüsteemist tasub eeskuju võtta ka teistel riikidel, eriti just seal, kus elamureformid täna käimas on, tunnistasid teisipäeval EKÜLis õppevisiidil olnud elamuvaldkonna eksperdid Valgevenest, Leedust ja Rootsist. Külalised kohtusid EKÜLi nõukogu esimehe Marit Otsinguga ning tutvusid KÜ Liivalaia 40 ja KÜ Pae 17 tegevusega.


9. oktoober 2015: delegatsioon Tverist

Kylalised 291015EKÜLis olid külalised Tverist, Tveri oblastist ja Moskvast. EKÜLi juristi Irina Reva ettekandele järgnes elav küsimustevoor Eesti korteriühistute tegevuse ja seadusandluse teemal.


14. mai 2015: tudengid Hollandist

EKÜLi külastasid Radboundi Ülikooli tudengid (Holland), kes olid Tallinnas läbi viimas uurimistööd kortermajade elamurajoonide kohta.


30.-31. märts 2015: Valgevene delegatsioon

2015. aasta märtsi lõpul oli Eesti Korteriühistute Liidul külas delegatsioon Valgevenest, mille koosseisus riigiametnikud, elamuorganisatsioonide esindajad ja ajakirjanikud. Kahepäevase visiidi jooksul tutvuti EKÜLi tööga, külastati Tallinna korteriühistuid, kohtuti SA KredExi, Tallinna Linnavalitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega. Delegatsiooni liikmed osalesid ka EKÜLis 31.03 toimuval venekeelsel Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaual.

 

 


3. oktoober 2014: Tšehhi Elamukooperatiivide Liidu delegatsioon

3. oktoobril 2014 oli Tallinnas õppereisi Tšehhi Elamukooperatiivide Liidu delegatsioon, mille ligi 50 liikmest enamiku moodustasid kooperatiivide juhid ja töötajad. Tšehhi kolleege huvitasid eriti Eesti korteriühistute kogemused korterelamute renoveerimisel ning õppekäigu jooksul külastati oma maja renoveerinud korteriühistuid Sõpruse 202 ja Õismäe tee 11.


6.-8. aprill 2014: Aserbaidžaani delegatsioon

2014. aasta aprillis viibis Eesti Korteriühistute Liidus õppevisiidil kõrgetasemeline delegatsioon Aserbaidžaanist, kuhu kuulusid erinevate ministeeriumide ning muude riigiasutuste juhtivad ametnikud. Õppeprogramm toimus Tallinnas ja Rakveres ning selle käigus oli delegatsiooni liikmetel võimalus osaleda erinevatel Eesti elamuvaldkonda käsitlevatel loengutel ning külastada Tallinna Linnavalitsust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumin, Targa Maja Kompetentsikeskust Rakveres ning erinevaid korteriühistuid Tallinnas ja Rakveres. Täiendkoolitust toetas Euroopa Liit.


14.-18. jaanuar 2013: Norra Korteriühistute Liidu delegatsioon

Kylalised 2001132013. aasta jaanuarikuu teisel nädalal viibis Eesti Korteriühistute Liidu kutse külas Norra Korteriühistute Liidu NBBL kaheliikmeline delegatsioon- osakonnajuhataja Henning Lauridsen ning koolitusjuht Helle Wiberg. Külaskäik sai teoks Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatava Nordplus Adult programmi raames. Norra kolleegid tutvusid Eesti Korteriühistute Liidu tegevusega, külastasid SA KredExit, EASi, Norra Suursaatkonda ning käisid külas eelmisel aastal edukaimaks renoveerimisprojektiks tunnistatud KÜ Liivalaia 40-l.

Kohtumiste eesmärk oli arutada edasist koostööd kahe organisatsiooni koolitustegevuses. Selleks koostati koolitusprogramm ENCHEPA- Estonian- Norwegian Cooperative Housing Education Program for Adults.

 


19. juuni 2012: Eesti-Vene Ettevõtjate Koja delegatsioon

Eesti Korteriühistute Liidul oli külas Eesti-Vene Ettevõtjate Koja delegatsioon, kuhu kuulus ligi 10 äriettevõtte juhti peamiselt Sankt-Peterburist


2. september 2011: HSB Stockholmi juhatus

2. septembril 2011 oli Eesti Korteriühistute Liidul külas Rootsi elamuorganisatsiooni HSB ühe haru HSB Stockholmi juhatus. Tallinna kortermaju külastades tõdeti, et korterelamute renoveerimise tase on siin järjest paranenud ja täna on Eesti renoveeritud kortermajade hulgas neid, mida naaberriikidele eeskujuks seada.

Eesti Korteriühistute Liitu seob HSBga pikaajaline koostöö liidu loomisest alates, mil rootslased erinevate projektide kaudu oma nõu ja jõuga siinse eluasemevaldkonna ühistegevuse kujundamisele abiks tulid. Seekord Eestit külastanud 22-liikmelises delegatsioonis oli neidki, kes toonast aega ja olusid Eesti tundsid ning praegusega võrrelda oskasid. Tänaste kortermajadega tutvudes anti renoveeritud elamutele hea hinnang ning leiti, et kuigi teha on veel palju, on Eesti korterelamute renoveerimise areng ja linnapildi muutus märkimisväärne.

Külalised tutvusid koos Eesti Korteriühistute Liidu esindajatega Tallinna elamurajoonidega ning külastasid korteriühistuid Puhangu 55 ja Tondi 44.


15. juuni 2011: ühisdelegatsioon Poolast

15.juunil 2011 külastas Eesti Korteriühistute Liitu 35-liikmeline delegatsioon Poolast, kuhu kuulusid erinevad ühistegevuse valdkondi esindavate liitude juhid. Koos Eesti Korteriühistute Liidu ja Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu esindajatega jagasid külalised oma kogemusi ühistegevuse valdkonna toetamisel. Leiti, et teineteiselt on nii mõndagi õppida. Poola kolleegidele avaldas muljet Eesti Korteriühistute Liidu tegevus korteriühistute huvide esindajana õigusloome protsessis. Eesti jaoks on huvipakkuv poolakate pikaajaline kogemus ühistupankade ja laenuühistutega.

Delegatsiooni juhi, Poola Ühistute Nõukogu asepresidendi Janusz Paszkowski sõnul on Poolas ühistud tugevad igas valdkonnas. Eluasemevaldkonnas tegutsevates ühistutes elab 30% Poola elanikkonnast, tugevad on tööühistud ja hoiu-laenuühistud. Seejuures on 30% Poola panganduse turuosast just ühistupankades. Eestis on üks levinuimaid ühistegevuse vorme korteriühistud. Korteriühistutes elab täna enam kui 65% elanikkonnast. Eesti Korteriühistute Liit ühendab korteriühistuid ning esindab nende huve alates 1996. aastast.


20. september 2010: Kanada korteriühistute nõustaja Nick van Dyk

20.- 24. septembril 2010 oli Eesti Korteriühistute Liidul külas korteriühistute nõustaja Nick van Dyk Kanadast.

Hr van Dyk on õppinud arhitektuuri ning täiendanud end elamuvaldkonna ning finantsplaneerimise valdkondades. Tänaseks on ta töötanud juba enam kui 20 aastat Kanada korteriühistutega ning olnud konsultandiks Kanada Korteriühistute Liidule ning rahvusvahelistele organisatsioonidele. Hr van Dyk’i erialaks on ühistute ning nende liitude finantsplaneerimise ning -juhtimise valdkonnad. Ta töötas koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga Eestis ka aastatel 2000-2001.

Nädala jooksul külastas Nick van Dyk korteriühistuid Tallinnas ning kohtus ühistujuhtidega Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus toimusid seminarid ja ühised vestlusõhtud.

Artiklit hr van Dyki kogemustest saab lugeda ajakirja „Elamu“ 2010. aasta 5. numbrist.


3. september 2009: Pihkva ja Petseri rajooni delegatsioon

3. septembril 2009 külastas Eesti Korteriühistute Liitu Eestis Eesti-Vene Ettevõtjate Koja kutsel viibiv Pihkva ja Petseri rajooni juhtide ja ettevõtjate delegatsioon. Külastati ka korteriühistut Puhangu 55.


3. juuni 2009: delegatsioon Ekeröst

Kylalised 0306093. juunil külastas Eesti Korteriühistute Liitu delegatsioon Rootsist Ekeröst, mille 18 liiget olid kohaliku omavalitsuse haldusfirma Ekerö Bostäder juhatuse esindajad. Delegatsiooni võtsid vastu välissuhete ja projektide juht Anu Sarnet ning Tallinna ja Harjumaa büroo juhataja Raimo Jõgeva. Peale kohtumist ja arutelu Eesti Korteriühistute Liidus jätkus päev Tallinna vanalinnas. Päeva teises pooles külastati korteriühistuid Lastekodu 6 ning Pirita tee 26F Tallinnas.

 

 

 

 


12. märts 2009: Suur-Novgorodi delegatsioon

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige Urmas Mardi tutvustas Kohtla-Järve linnavalitsuse kutsel Eestis viibinud Suur Novgorodi administratsiooni delegatsioonile EKÜL-i tegevussuundi.

Delegatsiooni juhi, Suur Novgorodi administratsiooni munitsipaalteenistuse komitee esimehe Aleksei Šiškini sõnul on külaskäigu eesmärgiks tutvumine korteriühistute tööga erinevates Eesti linnades. Huvi pakuvad veel miljööväärtuslike alade korrashoiu, samuti detailplaneeringute menetlemise ning arengukavade koostamisega seotud küsimused. Külalised käivad lisaks Kohtla-Järvele ja Tallinnale ka Tartus.

Tallinnas tutvusid külalised Lasnamäel Liikuri 20 asuva KÜ Rondo tegevusega. Nad olid väga imestunud, et maja, kus põhiosas elavad pensionärid, on renoveeritud. Šiškini sõnul on Suur Novgorodil, mida Eestilt õppida. „Meil on erastatud 76% elamufondist, seega on munitsipaalelamufondi osakaal suhteliselt suur,” selgitas delegatsiooni juht. „Probleemiks on samuti korteriühistute vähesus, maju haldavad põhiliselt hooldusfirmad, nt endised elamuvalitsused.”

Põhiprobleemiks on linnaelanike vähene huvi elamute korrashoiu ja hooldamise vastu, mistõttu jätab soovida juba majade välisilme. Riiklik programm pakub praegu võimalusi saada riigilt 95% maja renoveerimiseks, omafinantseering on vaid viis protsenti. ”Loodetavasti sunnib see majaelanikke pöörama enim tähelepanu majade korrashoiule ning tegema riikliku toetuse saamiseks senisest märksa enam ühistööd,” selgitas Aleksei Šiškin. Eelmisel aastal sai Suur Novgorod majade korrastamiseks ligi viissada miljonit rubla, 2009. aastaks loodetakse saada ca 280 miljonit rubla.

Delegatsiooni liikmed tunnustasid EKÜL-i ja laiemalt korteriühistute tööd majade korrashoiul, samuti pakkusid neile huvi Eesti riigi poolsed meetmed elamumajanduse arendamiseks.


25. november 2008: delegatsioon Usbekistanist

21.-27. novembrini Tallinnas viibiva ja Eesti elamumajandusega tutvuva Usbeki delegatsiooni koosseisu kuulusid erinevate ministeeriumide, elamumajandusagentuuri ja hüpoteegipanga esindaja.

Lisaks kohtumistele Tallinna Tehnikaülikoolis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, SA KredExis ja Tallinna Linnavalitsuses ning SEB-i ja Swedbanki esindajatega tutvus delegatsioon ka Eesti Korteriühistute Liidu (EKüL) tööga.

EKüL-i juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul on Eesti ja Usbeki elamumajanduses märkimisväärseid ühisjooni, alustades elamumajandusreformi ideoloogiast. Huvipakkuv on fakt, et Usbekis kuulub 95% kortermajadest korteriühistutesse. „Nagu ka Eestis, soovivad usbekid, et korteriühistud kasutaksid võimalikult vähem n.ö. majavalitsuste teenuseid ning hakkaksid ise täielikult maju haldama ja hooldama,” selgitas Mardi. „Eesti kogemustega tutvumise järel kinnistus neis arusaam, et võrreldes halduteenuste sisseostmisega tagab see kortermaja efektiivsema ja läbipaistvama tegutsemise.”

Usbekis on korteriühistute põhiprobleemiks vee- ja elektriressursi piiratus, mis sunnib ühistuid säästlikule tegevusele.

Lisaks Eesti elamumajanduse üldisele olukorrale, huvitas külalisi ka Eesti Korteriühistute Liidu tegevus korteriühistute huvide ja õiguste kaitsel.


10. september 2008: Moskva Linna-uuringute Instituudi delegatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli kutsel Tallinnas viibinud Moskva Linna-uuringute Instituudi delegatsiooni liikmed loodavad rakendada Eesti Korteriühistute Liidu kogemusi korteriühistute suunamisel ja arendamisel ka Venemaa pealinnas ning teistes regioonides.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul olid moskvalased üllatunud, et Eestis on nii palju tegutsevaid korteriühistuid – ca 2/3 korterelamufondist. Samuti pakkus neile huvi teadmine, et riik ja suuremad kohalikud omavalitsused toetavad korteriühistute liitu ja ühistuid otse ning erinevate projektide kaudu. „Moskvas on vaid 5% korterelamufondist koondunud ühistutesse, suhteliselt väike on ühistute osakaal ka regioonides, seepärast oli huvi Eesti kogemuste vastu igati põhjendatud,” nentis Mardi.

Teemad, mille kohta küsimusi esitati olid väga laiad, näiteks elamumajanduse üldised küsimused, erinevad teenused, korteriühistute majandamine, kuid põhjalikku infot sooviti saada ka EKÜL-i tegevuste kohta – õigusabi, koolitused, ühistute huvide esindamine riigi tasandil.

Eraldi teemana tõusis kohtumisel ülesse korteriühistute sertifitseerimine, mida EKÜL viib sel sügisel läbi koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Sertifitseerimise projektijuhi Raimo Jõgeva sõnul on ühelt poolt tegemist hea näitegs riigi, korteriühistute liidu ja ühistute koostööst, teisalt aitab sertifitseerimine kaasa ühistute juhtimise täiustamisele.

„Moskvas korteriühistute sertifitseerimist ei toimu, seepärast oli huvi mõistetav,” nentis Jõgeva.

Kohtumisel avaldasid Moskva Linna-uuringute Instituudi delegatsiooni liikmed lootust, et sidemete tihenemine viib koostööprojektideni.


29. mai 2008: delegatsioon Ukrainast

Kylalised 290508EKÜLi külastas delegatsioon Ukrainast, kes oli Tallinna tulnud projekti „Tšernigovi oblasti kommunaalmajanduse arengustrateegia ettevalmistamine koos Kulikovo maakonna investeerimisalase pilootprojekti ettevalmistamisega“ raames. Delegatsioon koosnes omavalitsusjuhtidest. Delegatsiooni võtsid vastu EKÜLi juhatuse liige Urmas Mardi ning välissuhete ja projektide juht Anu Sarnet. Toimus vestlusring EKÜL Tallinna büroos ning külastati Tallinnas Liikuri 20 asuvat korteriühistut Rondo.

 


26. aprill 2008: delegatsioon Rootsist

Tallinna külastas 28-liikmeline hooneühistute esindajate delegatsioon Rootsist. Ringkäigul koos EKÜL Tallinna ja Harjumaa büroo juhi Raimo Jõgeva ning välissuhete ja projektide juhi Anu Sarnetiga tutvuti Tallinnas Liikuri 20 asuva korteriühistuga Rondo.


9. aprill 2008: külalised Gruusiast

Kylialised 090408EKÜLi külastasid 2 Gruusia esindajat: Thea Jamaspishvili ja Anna Katamidze. Visiidi eesmärgiks oli tutvumine Eesti kodanikuühiskonna korralduse ja siinsete korteriühistutega ning ülevaate saamine sotsiaalvaldkonna ülesehitusest ja arengutest. Külalised võttis vastu EKÜL juhatuse liige Urmas Mardi.