Teenused

Õigusabi korteriühistutele

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakond osutab korteriühistutele soodsat professionaalset õigusabi, mis aitab ennetada või lahendada korteriühistute tegevuses ettetulevaid õiguslikke probleeme.

Eesti Korteriühistute Liidu juristidel on pikaaegne kogemus korteriühistutele vajalikes õigusvaldkondades: korteriühistuõigus, võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus ja tööõigus. Abi saab ka kohtuvaidlustes. EKÜL juristid on eduka korteriühistute kohtus esindamise kogemusega.

Õigusabi osutatakse eesti ja vene keeles.

EKÜL juriidiliste teenuste hulka kuuluvad:

  • Juriidiline abi ühistusiseste probleemide lahendamisel;
  • Dokumentide õiguslik analüüs ja dokumentide koostamine (nt. põhikiri, kodukord, lepingud);
  • Esindamine asjaajamisel, läbirääkimistel ja tsiviilkohtumenetluses;
  • Ühistu juhtimise ja majandamisega seotud konsultatsioonid;
  • Üldkoosoleku korraldamise läbiviimise ja otsuste vastuvõtmisega seotud nõustamine, võimalusel koosolekul osalemine;
  • Õigusalased koolitused Eesti Korteriühistute Koolituskeskuses

Juriidiliste teenuste hinnakiri

EKÜL liikmetel on õigus saada juriidiliste teenuste hinnalt liikmesoodustust!

Konsultatsioonile registreerumine ja lisainfo
tel 627 5740 või e-post ekyl@ekyl.ee.

 

Korteriühistu üldkoosoleku juhatamine

Korteriühistute üldkoosolekute läbiviimine nõuab head ettevalmistust ning kogemusi. Eesti Korteriühistute Liit pakub ühistutele võimalust kutsuda üldkoosoleku läbiviimist juhtima suurte kogemustega ning kompetentne spetsialist.

Eelpool toodud hinnakirjas ei ole esitatud üldkoosoleku juhatamise tasu. Korteriühistu üldkoosoleku juhataja teenuse tellimiseks ja hinnapakkumise küsimiseks palume ühendust võtta alljärgnevatel kontaktaadressidel:

Tallinnas ja Harjumaal: telefonil 6 275 740 või meili teel ekyl@ekyl.ee
Lõuna-Eestis: telefonil 7 441 671 või meili teel tartu@ekyl.ee
Lääne-Eestis: telefonil 44 27 505; 53 083 080 või meili teel parnu@ekyl.ee