RESHAPE

RESHAPE

Projekt “Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD” (RESHAPE)

Jaanuar 2006 – juuni 2008

Projekt RESHAPE ühendab kuut riiki (Holland, Belgia, Hispaania, Eesti, Tšehhi ja Bulgaaria), et ühiselt aidata kaasa Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamisele. Projekt on osaliselt finantseeritud Euroopa Liidu Intelligent Energy-Europe programmi poolt.

 

Projekti kohta leiad täpsemat teavet http://www.reshape-social-housing.eu.

Projekti uudiskirjad

Projekti materjale

Infovoldik

Projekti toetusel toimus 19. aprillil 2007 Tallinnas Balti Elamumajanduse Konverents

19. aprillil leidis aset järjekordne Balti Elamumajanduse Konverents, mis toimub igal teisel aastal ning on kujunemas traditsiooniks- tänavune konverents oli juba neljas.
Kui varasematel konverentsidel on keskendutud rohkem Lääne-Euroopa riikide kogemusele korterelamute haldamisel, siis seekordne konverents heitis pilgu ka meist ida poole. Ida-Euroopa riikides on elamureformi teostatud juba 15 aastat ning selle aja jooksul on toimunud märkimisväärsed muutused nii omandisuhetes, seadusandluses kui ka kinnisvaraturul.

Konverentsi_programm_19.04.2007

Kuidas see protsess on edenenud ja milles seisnevad lähiriikide arenguloo erinevused, seda selgitasid Eesti, Läti, Bulgaaria ja Venemaa korteriühistute esindajad.
“Vana” elamupoliitikaga riikidest olid kohal Rootsi ning Soome elamumajandusorganisatsioonide esindajad. Skandinaavia kolleegid jagasid meiega oma 80 aastaga saadud kogemusi, pakkudes seega võimalust õppida naabrite õnnestumistest ning vigadest.
Konverentsi viimases blokis keskenduti elamupoliitika tulevikule Euroopa Liidus. EL-i struktuurivahendite programm lubab aastaiks 2007- 2013 mõõdukat toetust energiasäästu meetmetele elamusekstoris. Sellest, kuidas hakatakse euroliidu toetust kasutama Eestis, rääkisid lähemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning SA KredEx esindajad; kuidas toimub Brüsselis otsustamine rahade kasutamise osas, seda selgitasid lähemalt Euroopa elamumajandusorganisatsiooni CECODHAS esindajad.
Nagu ikka, käis ka konverentsi kohvi- ning lõunapauside ajal oluline uudistevahetus- eks tea seda ju iga ühistujuht, et kõige praktilisemat nõu ja abi saab ikka naaberühistust. Nii möödusid needki põgusad pooltunnid sisutihedas vestluses kolleegidega.
Konverentsile järgneval päeval leidsid aset ka CECODHAS-i presidendi Pul-Louis Marty kohtumised riigikogu aseesimees Kristiina Ojulandi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga. Kohtumiste käigus analüüsiti Eesti ja Euroopa Liidu elamupoliitika hetkeseisu ning tõdeti, et antud valdkond vajab riiklikku tuge.
Konverentsil osalenud tunnistasid kuuldud ettekanded sisukateks ning lubasid kahe aasta pärast taas kohal olla, et aruatada meie kõigi jaoks olulisi küsimusi.

Seega- kohtumiseni järgmisel, V Balti Elamumajanduse Konverentsil!

Marit Otsing

Konverentsil kõnelesid

Konverentsi ettekanded