ENCHEPA

Projekt “ENCHEPA- Estonian- Norwegian Cooperative Housing Education Program for Adults”

Projekt “ENCHEPA- Estonian-Norwegian Cooperative Housing Education Program for Adults” on täiskasvanute täiendõppe alane koostööprojekt Eesti Korteriühistute Liidu ja Norra Korteriühistute Liidu – Norske Boligbyggelag- vahel. Projekt viidi läbi 2014. aastal.

 

Projekti toetas Nordplus Adult programm Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel.

 

Programmi eesmärgiks on toetada Põhjamaade ja Balti riikide koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõuseks täiskasvanute koolitamise kvaliteet, saaksid teoks head ja uuenduslikud ideed ning areneks täiskasvanuhariduse valdkond tervikuna nendes riikides.

Projekti raames toimus 2014. aasta maikuus õppenädal Oslos Norra Korteriühistute Liidu juures, kus osalesid täiskasvanud õppurid Eestist. Õppegrupis oli 31 osalejat

ning loengutel ja visiitide käsitleti järgmisi teemasid: ühistute juhtide ja liikmete kogemused kortermajade igapäevasel haldamisel ja hooldamisel, finantsvõimalus

ed ja nende kasutamise oskus kortermajade elanike poolt kortermajade renoveerimiseks ja elamufondi uuendamiseks, võimalused elukeskkonna arendamiseks, nõuded ehitistele, praktilised renoveerimise kogemused. Koolitusprogrammi lektoriteks olid valdkonna eksperdid NBBLi ja partnerorganisatsioonide juurest.

Vaata pildigaleriid Facebookis.

Loe pressiteadet siit.

Õppenädala ülevaadet koos osalejate kommentaaridega loe ajakirjast Elamu. Artiki leiad siit.

 

Projekt “Preparatory visits for ENCHEPA: Estonian- Norwegian Cooperative Housing Education Program for Adults”

Projekt “Preparatory visits for ENCHEPA” on täiskasvanute täiendõppe alane koostööprojekt Eesti Korteriühistute Liidu ja Norra Korteriühistute Liidu – Norske Boligbyggelag– vahel. Projekti toimumisaeg oli september 2012- jaanuar 2013.

Projekti toetas Nordplus Adult programm Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel.

Programmi eesmärgiks on toetada Põhjamaade ja Balti riikide koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõuseks täiskasvanute koolitamise kvaliteet, saaksid teoks head ja uuenduslikud ideed ning areneks täiskasvanuhariduse valdkond tervikuna nendes riikides.

Projekti eesmärgid:
– selgitada välja Eesti Korteriühistute Liidu ja Norra Korteriühistute Liidu ühised eesmärgid oma liikmete koolitamisel

– arutada võimalusi ühiseks koolitustegevuseks kahe organisatsiooni vahel

– koostada ühine õppeprogramm nimetusega ENCHEPA, mis on suunatud mõlema liidu sihtgrupile

Projekti raames toimusid töökoosolekud Tallinnas ja Oslos ning ilmusid artiklid Norra ja Eesti ajakirjanduses.

14.-18.jaanuar 2013- ENCHEPA töökoosolekud Tallinnas

Jaanuari teisel nädalal viibis Eesti Korteriühistute Liidu kutsel külas Norra Korteriühistute Liidu NBBL kaheliikmeline delegatsioon- osakonnajuhataja Henning Lauridsen ning koolitusjuht Helle Wiberg. Külaskäik sai teoks Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatava Nordplus Adult programmi raames. Norra kolleegid tutvusid Eesti Korteriühistute Liidu tegevusega, külastasid SA KredExit, EASi, Norra Suursaatkonda ning käisid külas eelmisel aastal edukaimaks renoveerimisprojektiks tunnistatud KÜ Liivalaia 40-l.

 

 

21.-25. jaanuar 2013- ENCHEPA töökoosolekud Oslos

21. jaanuarist kuni 25.jaanuarini jätkusid töökoosolekud Oslos. Lisaks NBBL tegevusega tutvumisele oli Eesti Korteriühistute Liidu esindajatel võimalus külastada kahte elamukooperatiivi ning Norra elamupanka Husbanken. Tutvuti Norra Korteriühistute Liidu teenuste ja koolituskavaga ning jätkati tööd uue ühise õppeprogrammi väljatöötamisel.

Projekti tegevusi kajastanud pressiteated ja artiklid.

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade 20.01.13

Delfi Majandus

E24 Majandus