Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata veebiversiooni


Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 6/2016

Head korteriühistute esindajad!

2016. aastat on jäänud veel seitse nädalat. Just nüüd on õige aeg viia end kurssi selleaastase kohtupraktikaga korteriühistu asjades ning kasutada pimedat talveaega, et endale selgeks teha, milliseid muudatusi toob kaasa 2018. aastal jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Eesti Korteriühistute Koolituskeskus pakub selleks mitmeid võimalusi.

Juriidiline koolitus “01.01.2018 jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus” (eesti keeles), 23.11.2016

Loengus võrreldakse kehtivat õigust ja uut 01.01.2018 jõustuvat korteriomandi- ja korteriühistuseadust ning tutvustatakse osalejatele täiesti uusi korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtteid. Lektor: Urmas Mardi

Juriidiline koolitus “2016. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades” (vene keeles), 05.12.2016

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel. Lektor: Irina Reva

Juriidiline koolitus “2016. aasta kohtupraktika korteriühistu asjades” (eesti keeles), 08.12.2016

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel. Lektor: Urmas Mardi

Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud, 28.11.2016 (eesti keeles) ja 29.11.2016 (vene keeles)

Eesti Korteriühistute Liit korraldab novembrikuu Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaua raames ekskursiooni korteriühistu juhtidele Utilitase küttelaborisse. Labor on kui soojusenergeetika mikromaailm, kus on eksponeeritud kaugküttesüsteem miniatuuris. Selleks on sinna paigaldatud nüüdisaegne soojussõlm, tükike Eesti suurimast magistraaltorust, kaasaegse koostootmisjaama mudel ning termokaamera. Labor pakub praktilist infot ning võimaldab tutvuda Tallinna kaugküttevõrgu toimivuse ja Mektory hoone soojuse tarbimisega.
Osalemine ainult eelregistreerunutele, sest kohtade arv on piiratud!

UUDISED

Korteriühistute ja politsei koostöö hea tava

Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.

Prindi korteriühistute ja politsei koostöö hea tava siit ja pane üles oma kortermaja teadetetahvlile!
LOE EDASI

Venemaale pagenud võlgnikud teevad Eesti ühistutele peavalu

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul teevad päris mitmele Ida-Virumaa korteriühistule muret mitte- kodanikest korteriomanikud, kes majandamiskulude eest tasuda ei suvatse. “Võlad aina kasvavad, kuid mitte- kodanikest omanikud on Eestist jalga lasknud ega suvatsegi neid tasuda,” rääkis Mardi.
LOE EDASI

  Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 6/2016 Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 Tallinn
tel. (+372) 6 275 740, fax (+372) 6 275 751 ekyl@ekyl.ee
See kiri on saadetud aadressile
Eemalda e-mail nimekirjast