Korteriühistute ja politsei koostöö hea tava

15.11.2016

Turvalise elukeskkonna loomine ja hoidmine korterelamutes ja korterelamupiirkondades algab korteriühistute ja politsei koostööst. Piirkondliku politseitöö eesmärk on luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna hea kontakti, teabevahetuse ning õiguskorra probleemide ühise lahendamise ja ennetamise. Korteriühistud on turvalisuse küsimustes kontaktiks politsei ning majaelanike vahel.

Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.

Korteriühistute ja politsei koostöö hea tava toetub “Siseturvalisuse arengukava 2015-2020” programmile “Turvalisemad kogukonnad”, mille eesmärgiks on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus inimesed tunnetavad oma rolli turvalisuse loomisel, oskavad märgata turvalisuseriske ja nendele adekvaatselt reageerida.

Hea tava valmis projekti “Turvalisus kortermajas” tulemusel. Projekt viidi ellu Siseministeeriumi toetusel.

Prindi korteriühistute ja politsei koostöö hea tava siit ja pane üles oma kortermaja teadetetahvlile!

Hea tava eesti keeles

Hea tava vene keeles