Kutseõpe kogub korteriühistute juhtide seas populaarsust

18.05.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
18.05.2022

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) koolituskeskus pakub juba aastaid täiendkoolituse võimalusi korteriühistute juhtidele. „Nüüd aga oleme alustanud lisaks ka kinnisvarahooldaja kutseõppega ning loodame edaspidi pakutavaid kutseõppevõimalusi veelgi suurendada,“ rääkis koolituskeskuse juht Angelika Naris liidu ajakirjas „Elamu“.

Kinnisvarahooldaja kutseõppega alustas liit koostöös Rakvere Ametikooliga 2020. aasta suvel. „Meie suureks rõõmuks oli huvilisi hulga rohkem, kui mahtunuks esimesele kursusele ning paljud jäid ootama uute gruppide avamist,“ selgitas koolitusjuht.

Sügisel alustasidki lisaks veel kaks kursust: üks lisakursus Tallinnas ja teine Pärnus. „Tänaseks on kutseõppe läbinud 116 korteriühistu eesvedajat ning õpingud käivad veel 45 inimesel, kes alustasid eelmisel sügisel,“ tunneb koolitusjuht heameelt.

„Leitakse, et saadud teadmised aitavad näiteks  paremini hakkama saada korteriühistu juhi igapäevatööga. Esimeste kursuste õpilaste hulgas oli aga nii mõnigi, kes lõpuaktusel tunnistas, et on oma elukutset vahetanud ja asunud tööle kinnisvarasektoris,“ rääkis Naris.

Jätkuvalt äratavad Narise sõnul suurt huvi ka koolituskeskuse pakutavad täiendkoolitused. „EKÜL koolituskeskuse loodud ühistujuhi täiendkoolitus on e-õppena kättesaadav kõikidele huvilistele ja tänu veebipõhisusele hetkel populaarseim, kuna võimaldab kodus isesisvalt õppida,“ vahendab Naris.

Samuti on populaarsust kasvatanud pandeemia tõttu veebi kolinud praktikute ümarlauad. „Korteriühistute ümarlaudadest võtavad osaühistute juhid üle Eesti ja osalejate hulk mitmekordistunud,“ tunneb koolitusjuht heameelt.

EKÜL koolituskeskuse koolitusi saab näha siit: https://ekyl.ee/koolitus/uued-koolitused/

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee