Ühistu põhikirja muutmine

23.01.2019

Soovime muuta oma ühistu põhikirja. Kehtivas põhikirjas on punkt, mille järgi peab põhikirja vastuvõtmise või muutmise poolt olema rohkem kui pool ühistu liikmete häälte üldarvust. Olen kursis, et tänavu 1. jaanuaril jõustunud seadusemuudatuste kohaselt on põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks nõutav üle 2/3 koosolekul osalevate liikmete poolthääled. Kas peame lähtuma seadusest või kehtivast põhikirjast?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist muudetakse tõesti põhikirju rohkem kui 2/3 koosolekul osalevate liikmete poolthäälega. Samas juhin tähelepanu seaduse sõnastusele – nimelt on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Seega juhul, kui kehtiv põhikiri seab põhikirja muutmisele seadusest rangemad tingimused, tuleb lähtuda põhikirjast. 2/3 põhimõtet saate rakendada siis, kui olete olemasolevat põhikirja muutnud, jättes näiteks põhikirjast välja praegu kehtiva sõnastuse, mille kohaselt peab põhikirja vastuvõtmise või muutmise poolt olema rohkem kui pool ühistu liikmete häälte üldarvust.

Samuti on võimalik muuta põhikirja selliselt, et sätestate endise põhikirja muutmise tingimuse asemel uue tingimuse järgnevas sõnastuses: põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatused jõustuvad nende registrisse kandmisest. Kui korteriühistu on muutnud enda põhikirja, tuleb registrile edastada muudatustega põhikirjatekst.